Monthly Archives: สิงหาคม 2020

>>สิงหาคม
28 08, 2020

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2020-08-28T16:18:03+07:00 สิงหาคม 28th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 เพื่อปฏิบัติงานใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการประกาศ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตร MBA

24 08, 2020

เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2

2020-08-24T09:14:23+07:00 สิงหาคม 24th, 2020|

รุ่น 2 มาแล้วครับ! เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2 พบกับวิทยากรระดับ World Class จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก Link การสมัคร Chula MiniMBA Phitsanulok 2 14 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2563 เดอะ แกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก https://forms.gle/YwYMkUtkZqzygYEu9

5 08, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 (e-bidding)

2020-08-05T18:22:12+07:00 สิงหาคม 5th, 2020|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download