ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 (e-bidding)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

 

2020-08-05T18:22:12+07:00 สิงหาคม 5th, 2020|