รุ่น 2 มาแล้วครับ!

เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2
พบกับวิทยากรระดับ World Class จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก

Link การสมัคร Chula MiniMBA Phitsanulok 2
14 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2563
เดอะ แกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก
https://forms.gle/YwYMkUtkZqzygYEu9