เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2

>, โครงการอบรม>เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2

รุ่น 2 มาแล้วครับ!

เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2
พบกับวิทยากรระดับ World Class จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก

Link การสมัคร Chula MiniMBA Phitsanulok 2
14 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2563
เดอะ แกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก
https://forms.gle/YwYMkUtkZqzygYEu9

2020-08-24T09:14:23+07:00 สิงหาคม 24th, 2020|