ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

>>ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 เพื่อปฏิบัติงานใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
2020-08-28T16:18:03+07:00 สิงหาคม 28th, 2020|