Monthly Archives: กันยายน 2020

>>กันยายน
30 09, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563

2020-10-05T09:53:04+07:00 กันยายน 30th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563 #ChulalongkornBusinessSchool #Chula