คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563

>, ประกาศ>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ
ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563
2020-10-05T09:53:04+07:00 กันยายน 30th, 2020|