Monthly Archives: ตุลาคม 2020

Home>2020>ตุลาคม
29 10, 2020

ประกาศด่วน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ

2020-10-29T15:27:22+07:00ตุลาคม 29th, 2020|

ประกาศด่วน!! คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.

5 10, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล

2020-10-05T09:58:52+07:00ตุลาคม 5th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน ได้รับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ ได้รับกิตติบัตร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทอาจารย์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ทั้งสองท่านได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเกียรติบัตรในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Go to Top