ประกาศด่วน!!

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.