บุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ศึกษาดูงาน บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

2020-11-03T15:51:41+07:00พฤศจิกายน 3rd, 2020|

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้และเรียนรู้วิธีการทำขนมไทย ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จังหวัดนครปฐม เพื่อเรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบและขั้นตอนการทำขนมไทยสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเสริมในอนาคต