เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

2021-01-14T15:22:17+07:00มกราคม 14th, 2021|

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 – วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ กรอกใบสมัครใน www.grad.chula.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5740