สตาร์ตอัพ ระดับแพลตินั่ม
สำหรับนิสิตจุฬา มาถึงแล้ว

โครงการประกวดสุดล้ำนวัตกรรม
ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาทพร้อมการพัฒนาทักษะปฏิบัติจริง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯกับบริษัท นิวสเปคตรัม จำกัด
สรรรสร้างโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อนิสิตจุฬาฯ ชั้นปีที่ 2-4 ในการเรียนนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านโครงการการแข่งขันนวัตกรรม “Beyond Food Convenience Store By NewSpectrum®” 🎉 และมีเงินรางวัลสำหรับทุกทีมที่ผ่านเข้าโครงการฯ รวมกว่า 450,000 บาท

เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น และคัดเลือกทีมเข้าโครงการวันที่ 22 มกราคม 2564

✅ ระยะเวลาโครงการ: มกราคม-มิถุนายน 2564
💡 อบรมจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้ออกแบบรูปแบบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงรูปแบบร้าน
💡อบรมจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้ออกแบบรูปแบบการดำเนินงาน และแผนการดำเนินการ

เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้ตามรูปแบบการดำเนินงานที่กำหนดภายใน 2 เดือน โดยโครงการจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้คำปรึกษาตลอดโครงการผ่านออนไลน์

🏆 รางวัลที่ได้รับ
รางวัล Platinum (ไม่เกิน 1 ทีม) 200,000 บาท รางวัล Gold (ไม่เกิน 2 ทีม) ทีมละ 100,000 บาท และรางวัล Silver ทีมละ 50,000 บาท

✅ คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:
ต้องเป็น Cross Function Team 7-9 คน ประกอบด้วยนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไม่เกิน 3 คน (โดยเป็นนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตอย่างน้อย 1 คน) ร่วมกับ และนิสิตคณะอื่น ๆ ที่สนใจอีก 4-6 คน

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeW-HcGD0UfvMJxBa7iO_K8XutxiB-tnwR3BETuUL8DOfasqw/viewform?fbzx=6840857581581168545