เส้นทางเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ นักบริหารความเสี่ยงมืออาชีพ ฟังทางนี้ครับ 🙂
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการประกันภัย (คณิตศาสตร์ประกันภัย และการบริหารความเสี่ยงภัย) ของคณะบัญชี จุฬาฯ
มีภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (เรียนวันปกติ ช่วงหกโมงเย็นถึงสามทุ่ม) เป็นหลักสูตรสองปี
หากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.tinyurl.com/ins-chula-2021
และท่านสามารถเข้ามาสอบถามในไลน์กลุ่มได้
https://line.me/R/ti/g/yf0Ip4pPFn
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่: 092-250-0910 (อ.อิสริยะ) หรือ 094-694-5915 (คุณอัจฉรา)

ทำไมต้องเรียน ?
ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดกับองค์กรต่างๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)