คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในจุฬานิวาส และส่งน้ำใจสู่ทุกท่านและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในการร่วมพลังส่งน้ำใจผ่านคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไปสู่บุคลากรที่จุฬานิวาส

▪️ จุดรับของบริจาค
อาคาร 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ติดต่อ คุณสราวุธ วรรณทวี โทร 098-272-2902

▪️ รายการสิ่งของที่จำเป็น

– อาหารแห้ง , เครื่องดื่ม
– อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล, หน้ากากอนามัย, หน้ากาก N95, ถุงมือยาง, หน้ากาก face shield, เน็ตคลุมผม, ชุด PPE เป็นต้น
– ของอุปโภคบริโภค

* งดรับบริจาคเงินและของสดที่เน่าเสียได้

▪️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID: cbschula
โทร 098-272-2902