admin

>admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 232 blog entries.
10 07, 2020

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่

2020-07-10T14:47:26+07:00 กรกฎาคม 10th, 2020|

~ Look at you now, Look at clip สอนลงทะเบียนเรียน Yeah! 🔥🔥🔥 . 📢วันนี้เรามากับคลิปสอนลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่รหัส 63 ทุกคน เพื่อน ๆ สามารถกดเข้าไปดูวิธีการลงทะเบียนได้ใน Link ที่อยู่ด้านล่างนี้ ตาม ‼️หลักสูตร‼️ ของตนเอง อย่าลืมดูกันดี ๆ นะครับ . 📌คลิปวีดีโอสอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ . 📍หลักสูตรบัญชีบัณฑิต https://www.youtube.com/watch?v=FU_MN7bqevE 📍หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต https://www.youtube.com/watch?v=jXCSfHusefg 📍หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต https://www.youtube.com/watch?v=eAhOE6VpEbs 📍หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ (BBA) https://www.youtube.com/watch?v=ST1B8Rlatzs . 📌หรือสามารถดูจากคู่มือการลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ (ไฟล์ pdf) ด้านล่างนี้เลย https://drive.google.com/drive/folders/1vg316YfMWFcibSBO_3V-TKueU5GTP8CM?usp=sharing ช่องทางการติดต่อสำหรับน้อง ๆ ที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนและไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อห้องทะเบียน โทร. 022185766-69 หรืออีเมล registrar@cbs.chula.ac.th

16 06, 2020

ประกาศ (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

2020-06-16T14:06:14+07:00 มิถุนายน 16th, 2020|

ประกาศ (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 Download

9 04, 2020

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 4 ของจุฬาฯ 

2020-04-09T13:52:34+07:00 เมษายน 9th, 2020|

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 4 ของจุฬาฯ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/29332/

5 04, 2020

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ของจุฬาฯ

2020-04-05T15:11:06+07:00 เมษายน 5th, 2020|

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ของจุฬาฯ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/29186/

5 04, 2020

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่คุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO KBank ท่านใหม่ ศิษย์เก่ารุ่น 44

2020-04-05T04:00:03+07:00 เมษายน 5th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งแด่ คุณขัตติยา อินทรวิชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ธนาคารกสิกรไทย (KBank) สืบแทนคุณบัณฑูร ล่ำซำ คุณขัตติยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาการตลาด จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกสิกรไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA – Finance and Investment ที่ The University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา คุณขัตติยาเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2530 ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ จากนั้นก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโสฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยตามลำดับ นอกจากภาระหน้าที่ที่ธนาคารกสิกรไทยแล้ว คุณขัตติยายังกรุณาเสียสละเข้าร่วมกิจกรรมของคณะมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการ ChAMP (Chulalongkorn Alumni Mentorship Program) ซึ่งเป็นโครงการที่พี่ ๆ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จกลับมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง (Montor) [...]

25 03, 2020

ประกาศสำนักงานการทะเบียน เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง

2020-03-25T17:59:31+07:00 มีนาคม 25th, 2020|

ประกาศสำนักงานการทะเบียน เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกที่พำนักของนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคลในช่วงวิกฤติ COVID-19 สามารถดำเนินการคำร้องต่างๆ ตามขั้นตอนในลิงค์นี้ https://www.chula.ac.th/news/28691/

23 03, 2020

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 เป็นรายที่สองของจุฬาฯ

2020-03-25T18:12:44+07:00 มีนาคม 23rd, 2020|

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 เป็นรายที่สองของจุฬาฯ https://www.chula.ac.th/news/28617/

21 03, 2020

ประกาศจุฬาฯ ปิดที่ทำการ แต่ไม่ได้ปิดทำการ

2020-03-25T18:16:03+07:00 มีนาคม 21st, 2020|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 https://www.chula.ac.th/news/28502/

30 01, 2020

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563

2020-01-30T01:23:34+07:00 มกราคม 30th, 2020|

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 – วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) กรอกใบสมัครใน www.grad.chula.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5740-2