cbsadmin2

>cbsadmin2

About cbsadmin2

This author has not yet filled in any details.
So far cbsadmin2 has created 100 blog entries.
31 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-05-31T15:09:18+07:00 May 31st, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

31 05, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2019-05-31T14:01:02+07:00 May 31st, 2019|

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

17 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

2019-05-17T14:40:05+07:00 May 17th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 (รวมทุกคณะ)

15 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

2019-05-15T14:15:28+07:00 May 15th, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_วท.ม.สาขาวิชาการประกันภัย ภาคปกติ2562

14 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562 

2019-05-14T20:16:29+07:00 May 14th, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_ประกันภัย2562

14 05, 2019

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

2019-05-14T20:06:20+07:00 May 14th, 2019|

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7  จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,600 บาทเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7

14 05, 2019

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

2019-05-14T20:09:56+07:00 May 14th, 2019|

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รายละเอียดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7  

13 05, 2019

ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

2019-05-13T09:59:58+07:00 May 13th, 2019|

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ใบสมัครทุนการศึกษา2562

20 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบแสงการแสดงละคร BBA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-20T09:10:21+07:00 April 20th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบแสงการแสดงละคร BBA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ

17 04, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี ชั้น2 อาคารไชยยศฯ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-04-17T09:48:31+07:00 April 17th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี ชั้น2 อาคารไชยยศฯ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี เอกสารแนบ