การจัดซื้อจัดจ้าง

Home>การจัดซื้อจัดจ้าง
5 08, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 (e-bidding)

2020-08-05T18:22:12+07:00สิงหาคม 5th, 2020|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download  

15 07, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ComScore จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15T14:44:47+07:00กรกฎาคม 15th, 2020|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ComScore จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ComScore 1 ชุด  

1 07, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล CompuSTAT จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-01T11:18:00+07:00กรกฎาคม 1st, 2020|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล CompuSTAT จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ compuSTAT

1 07, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล CRSP จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-01T11:16:28+07:00กรกฎาคม 1st, 2020|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล CRSP จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ CRSP

1 07, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล WRDS จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-01T11:14:42+07:00กรกฎาคม 1st, 2020|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล WRDS จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ WRDS

5 03, 2020

ประกวดราคาจัดจ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Azure จำนวน 1 งาน

2020-03-05T15:10:11+07:00มีนาคม 5th, 2020|

ประกวดราคาจัดจ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Azure จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

30 01, 2020

ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Server  จำนวน 1 งาน

2020-01-30T11:06:10+07:00มกราคม 30th, 2020|

ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Server  จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด  

30 01, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Moody s Default and Recovery Database

2020-01-30T10:56:31+07:00มกราคม 30th, 2020|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Moody s Default and Recovery Database จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ

25 11, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS GE) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-25T10:33:21+07:00พฤศจิกายน 25th, 2019|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS GE) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดผู้ชนะการเสนอราคา UPS GE

25 11, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS APC) จำนวน 1 งาน

2019-11-25T10:34:36+07:00พฤศจิกายน 25th, 2019|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS APC) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา UPS APC

Go to Top