การจัดซื้อจัดจ้าง

>การจัดซื้อจัดจ้าง
22 07, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย(Interface Card Supervisor Engine) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-07-22T08:33:10+07:00 July 22nd, 2019|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย(Interface Card Supervisor Engine) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด

31 05, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2019-05-31T14:01:02+07:00 May 31st, 2019|

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

20 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบแสงการแสดงละคร BBA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-20T09:10:21+07:00 April 20th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบแสงการแสดงละคร BBA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ

17 04, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี ชั้น2 อาคารไชยยศฯ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-04-17T09:48:31+07:00 April 17th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี ชั้น2 อาคารไชยยศฯ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี เอกสารแนบ

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01T15:39:00+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด เอกสารแนบ

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โคมไฟเวทีปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01T15:33:46+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โคมไฟเวทีปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด รายละเอียด

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01T15:27:44+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด เอกสารแนบ

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน

2019-04-01T15:16:18+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสายขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน

25 03, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ 2562-A2 จำนวน 2 เครื่อง

2019-03-25T10:19:25+07:00 March 25th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ 2562-A2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ 2562-A2 จำนวน 2 เครื่อง