การจัดซื้อจัดจ้าง

>การจัดซื้อจัดจ้าง
5 03, 2020

ประกวดราคาจัดจ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Azure จำนวน 1 งาน

2020-03-05T15:10:11+07:00 มีนาคม 5th, 2020|

ประกวดราคาจัดจ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Azure จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

30 01, 2020

ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Server  จำนวน 1 งาน

2020-01-30T11:06:10+07:00 มกราคม 30th, 2020|

ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Server  จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด  

30 01, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Moody s Default and Recovery Database

2020-01-30T10:56:31+07:00 มกราคม 30th, 2020|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Moody s Default and Recovery Database จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ

25 11, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS GE) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-25T10:33:21+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2019|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS GE) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดผู้ชนะการเสนอราคา UPS GE

25 11, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS APC) จำนวน 1 งาน

2019-11-25T10:34:36+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2019|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS APC) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา UPS APC

21 11, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAS จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-21T09:37:53+07:00 พฤศจิกายน 21st, 2019|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAS จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 10, 2019

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-10-24T15:41:05+07:00 ตุลาคม 24th, 2019|

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศประกวดราคา Download เอกสารประกวดราคา Download

14 08, 2019

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-08-14T13:36:51+07:00 สิงหาคม 14th, 2019|

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

9 08, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-09T13:00:49+07:00 สิงหาคม 9th, 2019|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

9 08, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 305 , 306 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-09T12:54:35+07:00 สิงหาคม 9th, 2019|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 305 , 306 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด