การจัดซื้อจัดจ้าง

>การจัดซื้อจัดจ้าง
25 03, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ 2562-A6 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-25T09:46:00+07:00 March 25th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ 2562-A6 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ 2562-A6 จำนวน 2 เครื่อง  

25 03, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ 2562-A4 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-25T09:31:43+07:00 March 25th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ 2562-A4 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ 2562-A4 จำนวน 2 เครื่อง

14 03, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2562-A1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-14T08:32:56+07:00 March 14th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2562-A1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2562-A1 จำนวน 2 เครื่อง

14 03, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2562-A3 จำนวน 2 เครื่อง สำหรับภาควิชาการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-14T08:27:03+07:00 March 14th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2562-A3 จำนวน 2 เครื่อง สำหรับภาควิชาการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2562-A3 จำนวน 2 เครื่อง

13 03, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2562-A1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13T15:58:16+07:00 March 13th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2562-A1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2562-A1 จำนวน 2 เครื่อง

13 03, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย HOLOTRON 1 จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13T15:51:17+07:00 March 13th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย HOLOTRON 1 จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย HOLOTRON 1

28 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสูท หญิง จำนวน 64 ตัว ชาย จำนวน 32 ตัว รวมเป็น 96 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2019-02-28T10:37:15+07:00 February 28th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสูท หญิง จำนวน 64 ตัว ชาย จำนวน 32 ตัว รวมเป็น 96 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดการประกาศผู้ชนะ    

28 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-28T09:37:54+07:00 February 28th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  

25 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-25T16:12:29+07:00 February 25th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะซื้อชุดไมค์ประชุมจำนวน 1 ชุด  

12 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ Cloud Desktop-2562 จำนวน 26 เครื่อง

2019-02-12T11:52:39+07:00 February 12th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ Cloud Desktop-2562 จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ Cloud Desktop