ประกาศ

>ประกาศ
11 12, 2019

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2562

2019-12-13T00:04:36+07:00 ธันวาคม 11th, 2019|

เอกสารเผยแพร่ ประกาศการแต่งกายนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF) ข้อบังคับเครื่องแต่งกายนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF) คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (E-Book)

15 07, 2019

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

2019-07-15T11:42:05+07:00 กรกฎาคม 15th, 2019|

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” **************************************************** วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. - 16.45 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ **************************************************** สามารถเลือกสมัครเข้าอบรมแต่ละวันได้ แนะนำ ทั้ง 3 วัน (11+12+13) สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านบัญชี และ สองวันหลัง (12+13) สำหรับ นักบัญชี **************************************************** สมัครอบรม.. https://forms.gle/yQ1heeiuwuMnfgUWA ใบสมัคร โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” รับจำนวนจำกัด! ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail : acctraining@cbs.chula.ac.th Tel. 02-218-5798-9, 02-218-5740-2 Facebook [...]

11 07, 2019

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

2019-07-11T10:16:56+07:00 กรกฎาคม 11th, 2019|

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

31 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

2019-05-31T15:20:05+07:00 พฤษภาคม 31st, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

31 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-05-31T15:09:18+07:00 พฤษภาคม 31st, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

14 02, 2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562 

2019-03-05T11:37:17+07:00 กุมภาพันธ์ 14th, 2019|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562   เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต   และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2562   Download แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2562_รุ่นที่10 รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2562 หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ      

11 10, 2018

Grand Open House 2018: Graduate Programs

2018-10-12T10:53:27+07:00 ตุลาคม 11th, 2018|

Grand Open House 2018 งานเปิดบ้านป.โท ป.เอก Chulalongkorn Business School มางานเดียวได้ข้อมูลครบถ้วนทุกหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ฟังเนื้อหาหลักสูตรและเคล็ดลับเข้าศึกษาต่อจากคณาจารย์ พบพูดคุยกับรุ่นพี่นิสิตปัจจุบัน และร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในโอกาส 80 ปีบัญชีฯ จุฬาฯ สถาบันอุดมศึกษาทางการบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่มุ่งหน้าไม่หยุดยั้ง ลงทะเบียนด่วนจำนวนจำกัดครับ! https://goo.gl/7eQdv9 #ChulalongkornBusinessSchool #80years The Grand Open House of all 13 Graduate Programs at Chulalongkorn Business School will be held on October 28, 2018 on the 1st and 2nd floors of Mahitaladhibesra Building (อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ). Each registrant [...]

6 09, 2018

ประกาศรับสมัครงาน

2018-09-12T11:37:18+07:00 กันยายน 6th, 2018|

สายวิชาการ 1.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ 2 อัตรา สาขาวิชาการบัญชี สังกัดภาควิชาการบัญชี (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3533.pdf 2.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สังกัดภาควิชาพาณิชยศาสตร์ (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3542.pdf 3.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาการประกันภัย สังกัดภาควิชาสถิติ (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3534.pdf 4.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาการธนาคารและการเงิน (รับสมัครถึงวันที่ 17 กันยายน 2561) รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3475.pdf 5.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [...]

23 07, 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับป.โท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

2018-07-23T21:10:33+07:00 กรกฎาคม 23rd, 2018|

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับป.โท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 Download