ประกาศ

>ประกาศ
28 08, 2020

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2020-08-28T16:18:03+07:00 สิงหาคม 28th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 เพื่อปฏิบัติงานใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการประกาศ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตร MBA

24 08, 2020

เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2

2020-08-24T09:14:23+07:00 สิงหาคม 24th, 2020|

รุ่น 2 มาแล้วครับ! เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2 พบกับวิทยากรระดับ World Class จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก Link การสมัคร Chula MiniMBA Phitsanulok 2 14 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2563 เดอะ แกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก https://forms.gle/YwYMkUtkZqzygYEu9

31 07, 2020

CBS : The Life Changer-The New Chapter of Life งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และวันพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

2020-07-31T10:36:39+07:00 กรกฎาคม 31st, 2020|

CBS : The Life Changer-The New Chapter of Life งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง   หลักสูตรภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. Shi’81 Orientation and Meet the Parents BBA International Program August 2, 2020 13:00-16:00 hrs. สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผ่าน zoom ซึ่ง QR code ส่งไปที่ อีเมล์จุฬาของนิสิต

15 07, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ComScore จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15T14:44:47+07:00 กรกฎาคม 15th, 2020|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ComScore จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ComScore 1 ชุด  

1 07, 2020

ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-01T11:31:36+07:00 กรกฎาคม 1st, 2020|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการสอบคัดเลือก_ภาคนอกเวลาราชการ2563

21 06, 2020

เสริมสร้างและยืนยันอันดับ top 100 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) และอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดย QS World University Rankings 2021

2020-06-21T18:49:18+07:00 มิถุนายน 21st, 2020|

เสริมสร้างและยืนยันอันดับ top 100 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) และอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดย QS World University Rankings 2021 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Dean’s Distinguished Lecture Series: Top World-class Professors Sessions รวมจากมหาวิทยาลัยระดับโลกมาที่คณะบัญชี จุฬาฯ ทั้ง Harvard-Oxford-Cambridge-Stanford สมัครด่วนครับ: tny.sh/REG0620 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ แต่อาจมีจำนวนจำกัดครับ

19 06, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวาระที่สอง (พ.ศ.2563 – 2567)

2020-06-19T13:12:46+07:00 มิถุนายน 19th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวาระที่สอง (พ.ศ.2563 - 2567)

16 06, 2020

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2563 MAcc รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ)

2020-06-19T13:16:33+07:00 มิถุนายน 16th, 2020|

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านเว็บไซต์ของภาควิชาการบัญชี https://account.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรและการอบรม/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต/การรับสมัคร/ การรับสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัคร การรับสมัคร (1)  กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/zSV33gv37F8w69Xw5 (2)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) เอกสาร 2 แบบหนังสือรับรอง (3)  ดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ SCB Bill Payment  เอกสาร 3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน SCB Bill Payment (4)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทางธุรกิจ: CU-BEST (สำหรับผู้สมัครสอบ CU-BEST รอบพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการส่งผลคะแนน CU-BEST ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) เอกสาร 4 หนังสือยินยอมCU-BEST [...]

15 06, 2020

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

2020-06-15T14:24:02+07:00 มิถุนายน 15th, 2020|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์_วท.ม.สาขาวิชาการประกันภัย

8 06, 2020

ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-06-08T11:56:26+07:00 มิถุนายน 8th, 2020|

ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก_insurance2563