ประกาศ

Home>ประกาศ
15 02, 2021

𝐂𝐡𝐮𝐥𝐚𝐥𝐨𝐧𝐠𝐤𝐨𝐫𝐧 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐉𝐖𝐃 𝐭𝐨 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐭 𝐒𝐚𝐤𝐡𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐀𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗

2021-02-15T22:19:08+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2021|

Chulalongkorn Business School (CBS) at Chulalongkorn University and JWD InfoLogistics Public Company Limited (JWD) signed a Memorandum of Understanding (MoU) for the “𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐢𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬” project to aid the people affected by COVID-19 in Samut Sakhon province. Anyone wishing to donate and help the people of Samut Sakhon can contact Chulalongkorn Business School [...]

12 02, 2021

แนวทางปฎิบัติงานของบุคลากรและการเข้าพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

2021-02-12T16:30:53+07:00กุมภาพันธ์ 12th, 2021|

10 02, 2021

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในการร่วมพลังส่งน้ำใจผ่านคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไปสู่บุคลากรที่จุฬานิวาส Deliver Kindness

2021-02-10T10:00:26+07:00กุมภาพันธ์ 10th, 2021|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในจุฬานิวาส และส่งน้ำใจสู่ทุกท่านและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในการร่วมพลังส่งน้ำใจผ่านคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไปสู่บุคลากรที่จุฬานิวาส ▪️ จุดรับของบริจาค อาคาร 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ติดต่อ คุณสราวุธ วรรณทวี โทร 098-272-2902 ▪️ รายการสิ่งของที่จำเป็น - อาหารแห้ง , เครื่องดื่ม - อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล, หน้ากากอนามัย, หน้ากาก N95, ถุงมือยาง, หน้ากาก face shield, เน็ตคลุมผม, ชุด PPE เป็นต้น - ของอุปโภคบริโภค * งดรับบริจาคเงินและของสดที่เน่าเสียได้ ▪️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line ID: cbschula โทร 098-272-2902  

10 02, 2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เรื่องมาตรการสร้างความมั่นใจและยกระดับความปลอดภัยในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

2021-02-10T09:48:10+07:00กุมภาพันธ์ 10th, 2021|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศยืนยันความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในคณะฯ ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยถึงขั้นสูงสุด

14 01, 2021

เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

2021-01-14T15:22:17+07:00มกราคม 14th, 2021|

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 – วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ กรอกใบสมัครใน www.grad.chula.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5740

28 12, 2020

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรและการเข้าพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

2020-12-28T11:16:26+07:00ธันวาคม 28th, 2020|

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรและการเข้าพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

29 10, 2020

ประกาศด่วน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ

2020-10-29T15:27:22+07:00ตุลาคม 29th, 2020|

ประกาศด่วน!! คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.

5 10, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล

2020-10-05T09:58:52+07:00ตุลาคม 5th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน ได้รับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ ได้รับกิตติบัตร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทอาจารย์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ทั้งสองท่านได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเกียรติบัตรในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

30 09, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563

2020-10-05T09:53:04+07:00กันยายน 30th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563 #ChulalongkornBusinessSchool #Chula

28 08, 2020

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2020-08-28T16:18:03+07:00สิงหาคม 28th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 เพื่อปฏิบัติงานใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการประกาศ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตร MBA

Go to Top