ประกาศ

>ประกาศ
29 10, 2020

ประกาศด่วน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ

2020-10-29T15:27:22+07:00 ตุลาคม 29th, 2020|

ประกาศด่วน!! คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.

5 10, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล

2020-10-05T09:58:52+07:00 ตุลาคม 5th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน ได้รับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ ได้รับกิตติบัตร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทอาจารย์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ทั้งสองท่านได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเกียรติบัตรในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

30 09, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563

2020-10-05T09:53:04+07:00 กันยายน 30th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563 #ChulalongkornBusinessSchool #Chula

28 08, 2020

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2020-08-28T16:18:03+07:00 สิงหาคม 28th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 เพื่อปฏิบัติงานใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการประกาศ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตร MBA

24 08, 2020

เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2

2020-08-24T09:14:23+07:00 สิงหาคม 24th, 2020|

รุ่น 2 มาแล้วครับ! เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2 พบกับวิทยากรระดับ World Class จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก Link การสมัคร Chula MiniMBA Phitsanulok 2 14 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2563 เดอะ แกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก https://forms.gle/YwYMkUtkZqzygYEu9

31 07, 2020

CBS : The Life Changer-The New Chapter of Life งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และวันพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

2020-07-31T10:36:39+07:00 กรกฎาคม 31st, 2020|

CBS : The Life Changer-The New Chapter of Life งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง   หลักสูตรภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. Shi’81 Orientation and Meet the Parents BBA International Program August 2, 2020 13:00-16:00 hrs. สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผ่าน zoom ซึ่ง QR code ส่งไปที่ อีเมล์จุฬาของนิสิต

15 07, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ComScore จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15T14:44:47+07:00 กรกฎาคม 15th, 2020|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ComScore จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ComScore 1 ชุด  

1 07, 2020

ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-01T11:31:36+07:00 กรกฎาคม 1st, 2020|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการสอบคัดเลือก_ภาคนอกเวลาราชการ2563

21 06, 2020

เสริมสร้างและยืนยันอันดับ top 100 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) และอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดย QS World University Rankings 2021

2020-06-21T18:49:18+07:00 มิถุนายน 21st, 2020|

เสริมสร้างและยืนยันอันดับ top 100 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) และอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดย QS World University Rankings 2021 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Dean’s Distinguished Lecture Series: Top World-class Professors Sessions รวมจากมหาวิทยาลัยระดับโลกมาที่คณะบัญชี จุฬาฯ ทั้ง Harvard-Oxford-Cambridge-Stanford สมัครด่วนครับ: tny.sh/REG0620 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ แต่อาจมีจำนวนจำกัดครับ

19 06, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวาระที่สอง (พ.ศ.2563 – 2567)

2020-06-19T13:12:46+07:00 มิถุนายน 19th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวาระที่สอง (พ.ศ.2563 - 2567)