ประกาศ

>ประกาศ
9 07, 2018

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19

2018-07-09T21:16:50+07:00 กรกฎาคม 9th, 2018|

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19 (ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS หรือ ANA#19) เพื่อให้ผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่มิใช่นักบัญชีได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลการบัญชี สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจ วางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาการอบรม 8 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบรมวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. สัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวม 57 ชั่วโมง สถานที่อบรม : โรงแรมในกรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 40,000 บาท สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รับส่วนลดทันที [...]

8 07, 2018

ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

2018-07-08T15:48:30+07:00 กรกฎาคม 8th, 2018|

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ / หมายเหตุ 10 ก.ค. 61 สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 14 ก.ค. 61 CU First Date 2561 ลานพระบรมรูปสองรัชกาล จุฬาฯ 19 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะฯ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร 22 ก.ค. 61 วันพบผู้ปกครองของนิสิตใหม่ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร 26 ก.ค. 61 เปิดฟ้าบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 19-23 ก.ค. 61 ลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ https://www.reg.chula.ac.th/ 3 ส.ค. 61 พิธีปฐมนิเทศและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง 4-6 ส.ค. 61 รับน้องก้าวใหม่ 2561 (รับน้องจุฬาฯ) โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง [...]

8 07, 2018

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Cyber Risk and Insurance Market”

2018-07-08T14:26:25+07:00 กรกฎาคม 8th, 2018|

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายห้อข้อ " Cyber Risk and Insurance Market" หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Cyber Risk and Insurance Market” โดย Professor Jean Kwon, Ph.D., CPCU The School of Risk Management, Insurance St. John’s University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 108 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฟังการบรรยาย สำรองที่นั่งได้ที่ ภาควิชาสถิติ โทร. 02-2185650 – 1, [...]

2 07, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาต่อระดับป.โท-เอก สาขาวิชาสถิติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

2018-07-02T00:31:15+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาต่อระดับป.โท-เอก สาขาวิชาสถิติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 Download

10 06, 2018

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

2018-06-10T23:38:52+07:00 มิถุนายน 10th, 2018|

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) Download

2 06, 2018

ประกาศบทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ – บัญชี จุฬาฯ

2018-06-02T01:08:01+07:00 มิถุนายน 2nd, 2018|

บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ - บัญชี จุฬาฯ " เรื่องราวความทรงจำตลอด 80 ปีที่ผ่านมา จะถูกขับขานผ่านบทเพลง จากรุ่นสู่รุ่น " เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตเก่าคณะฯ และบุคคลทั่วไป ร่วมย้อนรำลึกถึงความทรงจำแห่งกาลเวลาผ่านบทเพลง ในงาน "บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ - บัญชี จุฬาฯ" ชมการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริเวณด้านข้างหอประชุมจุฬาฯ บัตรราคา 500, 700 และ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) รายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สามารถซื้อบัตรได้ที่ https://www.eventpop.me/e/3640-80thbanshichula จัดแสดงในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 [...]

29 05, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและวันที่สอบนักเรียนทุนพัฒนาวิชาการ

2018-05-29T00:07:12+07:00 พฤษภาคม 29th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและวันที่สอบนักเรียนทุนพัฒนาวิชาการของคณะ Download

28 05, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 26) ประจำปีการศึกษา 2561

2018-05-28T00:31:26+07:00 พฤษภาคม 28th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 26) ประจำปีการศึกษา 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบการชำระเงิน และการเรียนปรับพื้นฐาน ดูรายละเอียดตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) ชั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4) และขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นตามลิงก์ที่แนบมา (เอกสารแนบ 5) และทำการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่/ทุกขั้นตอน (ตามเอกสารแนบ 6) ผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th/ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. เสาร์ เวลา 8.00–16.00 น. โทร. 02 218 5740, 02 218 5741 และ 02 218 5742 [...]