นิสิตปัจจุบัน

>นิสิตปัจจุบัน
28 09, 2017

นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Insurance Innovation Challenge 2017

2017-09-28T15:46:03+07:00 กันยายน 28th, 2017|

ทีม CLICK & GO โดย 1. จิรพล ทรงยุติ 2. วริศ บุญประสงค์ 3. ศุภวิชญ์ นาคบุรี นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Insurance Innovation Challenge 2017 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วันที่ 23 กันยายน 2560

4 06, 2017

ตารางกิจกรรมต่างๆ กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2560

2017-06-22T16:55:42+07:00 มิถุนายน 4th, 2017|

ตารางกิจกรรมต่างๆ กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2560 Download

26 04, 2017

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-04-26T14:18:58+07:00 เมษายน 26th, 2017|

หลักสูตร วท.ม.การประกันภัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงานภาควิชาสถิติ ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ *** สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเข้าภาคปกติ (ในเวลาราชการ) สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ www.grad@chula.ac.th **** Link Download รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2560(INS_EXEC) หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2560_รุ่นที่8

31 03, 2017

ประกาศสมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 (เฉพาะนิสิตใหม่รหัส60)

2017-03-31T23:47:42+07:00 มีนาคม 31st, 2017|

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560 รายละเอียด Download ใบสมัครทุน(ปี1) Download

22 02, 2017

โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre – CIA) รุ่นที่ 25

2017-02-23T14:22:37+07:00 กุมภาพันธ์ 22nd, 2017|

Brochure รุ่นที่ 25 Download ใบสมัคร-การชำระอบรม Download

1 02, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ) ระบบรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 .

2017-02-23T19:39:16+07:00 กุมภาพันธ์ 1st, 2017|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ) ระบบรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษาภายในวันที่กำหนด Download

30 01, 2017

New Student Admission (extended)

2017-08-14T13:24:16+07:00 มกราคม 30th, 2017|

Application submission: Now until 20 March 2017 Interview (for those who submitted an application within 31 January 2017): 8 – 10 February 2017 Interview (for those who submitted an application from 1 February - 20 March 2017): 22 - 23 March 2017 Admission notification: 30 March 2017 For more information, please visit http://mmchula.acc.chula.ac.th/