นิสิตปัจจุบัน

Home>นิสิตปัจจุบัน
9 02, 2021

TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2021-02-09T12:48:31+07:00กุมภาพันธ์ 9th, 2021|

TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แนะนำให้เปิดด้วย Chrome บนคอมพิวเตอร์) หากผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงานของแต่ละโครงการ ตามรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ แบบยืนยันการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 บัญชี Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Download

2 02, 2021

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรเทาปัญหาโควิด-19

2021-02-02T00:36:12+07:00กุมภาพันธ์ 2nd, 2021|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรเทาปัญหาโควิด-19 - ผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับนิสิตทุกคน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - ขยายเวลาลงทะเบียนเรียน ทุกระดับ ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีค่าปรับ

18 01, 2021

สตาร์ตอัพ ระดับแพลตินั่ม สำหรับนิสิตจุฬา มาถึงแล้ว

2021-01-18T23:21:01+07:00มกราคม 18th, 2021|

สตาร์ตอัพ ระดับแพลตินั่ม สำหรับนิสิตจุฬา มาถึงแล้ว โครงการประกวดสุดล้ำนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาทพร้อมการพัฒนาทักษะปฏิบัติจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯกับบริษัท นิวสเปคตรัม จำกัด สรรรสร้างโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อนิสิตจุฬาฯ ชั้นปีที่ 2-4 ในการเรียนนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านโครงการการแข่งขันนวัตกรรม “Beyond Food Convenience Store By NewSpectrum®” 🎉 และมีเงินรางวัลสำหรับทุกทีมที่ผ่านเข้าโครงการฯ รวมกว่า 450,000 บาท เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น และคัดเลือกทีมเข้าโครงการวันที่ 22 มกราคม 2564 ✅ ระยะเวลาโครงการ: มกราคม-มิถุนายน 2564 💡 อบรมจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้ออกแบบรูปแบบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงรูปแบบร้าน 💡อบรมจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้ออกแบบรูปแบบการดำเนินงาน และแผนการดำเนินการ เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้ตามรูปแบบการดำเนินงานที่กำหนดภายใน 2 เดือน โดยโครงการจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้คำปรึกษาตลอดโครงการผ่านออนไลน์ 🏆 รางวัลที่ได้รับ รางวัล Platinum (ไม่เกิน [...]

11 12, 2020

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2

2020-12-11T02:30:35+07:00ธันวาคม 11th, 2020|

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2 · สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน · สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชี 2563 · สรุปใจความสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (2564) · ผลกระทบของกรอบแนวคิดฯ ที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน · การแก้ไขปรับปรุง TFRS for NPAEs · ตอบประเด็นข้อซักถาม · คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี Link สมัคร: https://bit.ly/3ohtfhn จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 07, 2020

CBS : The Life Changer-The New Chapter of Life งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และวันพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

2020-07-31T10:36:39+07:00กรกฎาคม 31st, 2020|

CBS : The Life Changer-The New Chapter of Life งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง   หลักสูตรภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. Shi’81 Orientation and Meet the Parents BBA International Program August 2, 2020 13:00-16:00 hrs. สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผ่าน zoom ซึ่ง QR code ส่งไปที่ อีเมล์จุฬาของนิสิต

10 07, 2020

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่

2020-07-10T14:47:26+07:00กรกฎาคม 10th, 2020|

~ Look at you now, Look at clip สอนลงทะเบียนเรียน Yeah! 🔥🔥🔥 . 📢วันนี้เรามากับคลิปสอนลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่รหัส 63 ทุกคน เพื่อน ๆ สามารถกดเข้าไปดูวิธีการลงทะเบียนได้ใน Link ที่อยู่ด้านล่างนี้ ตาม ‼️หลักสูตร‼️ ของตนเอง อย่าลืมดูกันดี ๆ นะครับ . 📌คลิปวีดีโอสอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ . 📍หลักสูตรบัญชีบัณฑิต https://www.youtube.com/watch?v=FU_MN7bqevE 📍หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต https://www.youtube.com/watch?v=jXCSfHusefg 📍หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต https://www.youtube.com/watch?v=eAhOE6VpEbs 📍หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ (BBA) https://www.youtube.com/watch?v=ST1B8Rlatzs . 📌หรือสามารถดูจากคู่มือการลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ (ไฟล์ pdf) ด้านล่างนี้เลย https://drive.google.com/drive/folders/1vg316YfMWFcibSBO_3V-TKueU5GTP8CM?usp=sharing ช่องทางการติดต่อสำหรับน้อง ๆ ที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนและไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อห้องทะเบียน โทร. 022185766-69 หรืออีเมล registrar@cbs.chula.ac.th

29 05, 2020

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

2020-05-29T15:45:20+07:00พฤษภาคม 29th, 2020|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.chula.ac.th/news/31286/

29 05, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ

2020-05-29T15:40:55+07:00พฤษภาคม 29th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ และ ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ

9 05, 2020

สุดพิเศษ! บัญชี จุฬาฯ เชิญร่วมสัมมนา Online ฟรี โดย CEO ศิษย์เก่า บัญชี จุฬาฯ ในหัวข้อ “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิต Covid-19: Management in Covid-19 Crisis” วันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 18:00-20:00 น.

2020-05-09T22:56:24+07:00พฤษภาคม 9th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์สุดพิเศษ “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิต Covid-19: Management in Covid-19 Crisis” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Quick MBA From Home” โดยคณะบัญชี จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจเพื่อพิชิตวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวิทยากร CEO ศิษย์เก่า บัญชี จุฬาฯ วิทยากร: รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46) คุณชฎาทิพ จูตระกูล CEO เครือสยามพิวรรธน์: ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ ฯลฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 40) คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ CEO เครือเบทาโกร (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 42) ดำเนินรายการ: อ.ดร.เอกก์ [...]

Go to Top