คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

>คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
30 09, 2019

Dean of Chulalongkorn Business School joined the peer review team for EQUIS, world’s top accreditation in business education

2019-09-30T14:35:43+07:00 กันยายน 30th, 2019|

Dean of Chulalongkorn Business School joined the peer review team for EQUIS, world’s top accreditation in business education Asst.Prof.Dr. Wilert Puriwat, Dean of Chulalongkorn Business School, visited Manchester Metropolitan University’s Business School as a member of the peer review team for the EQUIS accreditation visit. The intensive initial visit was during 24th-26th September 2019. EQUIS, [...]

26 04, 2017

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-04-26T14:18:58+07:00 เมษายน 26th, 2017|

หลักสูตร วท.ม.การประกันภัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงานภาควิชาสถิติ ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ *** สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเข้าภาคปกติ (ในเวลาราชการ) สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ www.grad@chula.ac.th **** Link Download รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2560(INS_EXEC) หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2560_รุ่นที่8

22 02, 2017

โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre – CIA) รุ่นที่ 25

2017-02-23T14:22:37+07:00 กุมภาพันธ์ 22nd, 2017|

Brochure รุ่นที่ 25 Download ใบสมัคร-การชำระอบรม Download

1 02, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ) ระบบรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 .

2017-02-23T19:39:16+07:00 กุมภาพันธ์ 1st, 2017|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ) ระบบรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษาภายในวันที่กำหนด Download

30 01, 2017

New Student Admission (extended)

2017-08-14T13:24:16+07:00 มกราคม 30th, 2017|

Application submission: Now until 20 March 2017 Interview (for those who submitted an application within 31 January 2017): 8 – 10 February 2017 Interview (for those who submitted an application from 1 February - 20 March 2017): 22 - 23 March 2017 Admission notification: 30 March 2017 For more information, please visit http://mmchula.acc.chula.ac.th/

14 01, 2017

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560

2017-01-26T12:46:07+07:00 มกราคม 14th, 2017|

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศศ.ด. สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดการสมัครได้ที่ (Download)

17 11, 2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันสอบ เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาวิชาการ

2017-08-14T13:24:17+07:00 พฤศจิกายน 17th, 2016|

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการ ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ