สื่อมวลชน

>สื่อมวลชน
26 05, 2017

โครงการอบรม “การตรวจสอบสินบนข้ามชาติ ด้วยการบัญชีนิติการ” รุ่นที่ 1

2017-06-22T16:56:19+07:00 พฤษภาคม 26th, 2017|

โครงการดีๆ โดยภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต อบรมวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560. เวลา 9.00-16.30 น. ค่าอบรม คนละ 4,900 บาท (สมัครและชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 รับส่วนลด 400 บาท จ่ายเพียง 4,500 บาท!) >> รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร Forensic ACC #1 ใบสมัคร.pdf ***ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/KW84Ul หรือ กรอกใบสมัครที่แนบมา แล้วอีเมล์มาที่ acctraining@cbs.chula.ac.th

26 04, 2017

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-04-26T14:18:58+07:00 เมษายน 26th, 2017|

หลักสูตร วท.ม.การประกันภัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงานภาควิชาสถิติ ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ *** สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเข้าภาคปกติ (ในเวลาราชการ) สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ www.grad@chula.ac.th **** Link Download รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2560(INS_EXEC) หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2560_รุ่นที่8

1 02, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ) ระบบรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 .

2017-02-23T19:39:16+07:00 กุมภาพันธ์ 1st, 2017|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ) ระบบรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษาภายในวันที่กำหนด Download

30 01, 2017

New Student Admission (extended)

2017-08-14T13:24:16+07:00 มกราคม 30th, 2017|

Application submission: Now until 20 March 2017 Interview (for those who submitted an application within 31 January 2017): 8 – 10 February 2017 Interview (for those who submitted an application from 1 February - 20 March 2017): 22 - 23 March 2017 Admission notification: 30 March 2017 For more information, please visit http://mmchula.acc.chula.ac.th/

17 11, 2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันสอบ เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาวิชาการ

2017-08-14T13:24:17+07:00 พฤศจิกายน 17th, 2016|

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการ ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

11 10, 2016

Recommender System: the Real World Challenges

2017-08-14T13:24:17+07:00 ตุลาคม 11th, 2016|

ML Club Chulalongkorn and MS STAT Chula present a seminar on "Recommender System: the Real World Challenges". Speaker: Aviad Klein (Agoda) Location: Room 206/8 Chulalongkorn Business School Time: This Thursday at 6PM Abstract Classic Search is losing more and more ground to Personalized Discovery, in the last decade there has been groundbreaking research in creating [...]