สื่อมวลชน

>สื่อมวลชน
17 11, 2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันสอบ เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาวิชาการ

2017-08-14T13:24:17+07:00 พฤศจิกายน 17th, 2016|

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการ ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

11 10, 2016

Recommender System: the Real World Challenges

2017-08-14T13:24:17+07:00 ตุลาคม 11th, 2016|

ML Club Chulalongkorn and MS STAT Chula present a seminar on "Recommender System: the Real World Challenges". Speaker: Aviad Klein (Agoda) Location: Room 206/8 Chulalongkorn Business School Time: This Thursday at 6PM Abstract Classic Search is losing more and more ground to Personalized Discovery, in the last decade there has been groundbreaking research in creating [...]

1 10, 2016

New Student Admission (Academic Year 2017)

2017-08-14T13:24:18+07:00 ตุลาคม 1st, 2016|

Application submission: 1 October 2016 - 31 January 2017 Interview: 8 - 10 February 2017 Admission notification: 31 March 2017 For more information, please visit mmchula.acc.chula.ac.th/

29 09, 2016

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม MightyTiti ที่ติดอันดับ Top 10 จาก 210 ทีมในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC รอบแรก

2017-08-14T13:24:18+07:00 กันยายน 29th, 2016|

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม MightyTiti ที่ติดอันดับ Top 10 จาก 210 ทีมในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC รอบแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 และผ่านเข้าไปแข่งขันรอบที่สอง (ระดับประเทศ) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2559 นี้ สมาชิกทีม MightyTiti ได้แก่ นายภัคพงศ์ ศรีเจริญ ปี 3 สถิติ-การประกันภัย นายนิวัฒน์ จันทร์สุเทพ ปี 3 สถิติ-BIT นายธรรมธร ศุภสุรกุล ปี 3 สถิติ-คณิตศาสตร์

29 09, 2016

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จาก NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest

2017-08-14T13:24:18+07:00 กันยายน 29th, 2016|

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จาก NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลระดับ ระดับป.ตรี จัดโดย คณะสถิติประยุกต์ NIDA และ Data Science Thailand เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1.นางสาวทอฝัน แหล๊ะตี ภาควิชาสถิติ สาขาการประกันภัย 2.นางสาวผัลย์สุภา ศิริวงศ์นภา ภาควิชาสถิติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3.นางสาวนรีรัตน์ ตรีชีวันนาถ ภาควิชาสถิติ สาขาสถิติคณิตศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1.นางสาวพรวิภา นิลบดี ภาควิชาสถิติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 2.นายอดินันท์ รุ่งรัตน์มณีมาศ ภาควิชาสถิติ สาขาสถิติประยุกต์ 3.นางสาวนัฐกานต์ เศรษฐโกศล ภาควิชาสถิติ สาขาสถิติประยุกต์

29 09, 2016

Design Your Future with IBM Event

2017-08-14T13:24:18+07:00 กันยายน 29th, 2016|

ภาควิชาสถิติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงาน "Design your future with IBM" ซึ่งเป็นโอกาสอันดีให้นิสิตได้พูดคุยกับพี่ๆTop Talent ของบริษัท IBM 12 คน จากหลากหลายประเทศ เช่น อเมริกา โปแลนด์ อินเดีย และปากีสถาน ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในการทำงานกับบริษัทระดับโลก เส้นทางในการประสบความสำเร็จ ทั้งในด้าน Technical, Consulting และ Business Operation รวมทั้งการเรียนรู้ปรับตัวทางวัฒนธรรมทั้งในระดับบุคคลและองค์กร งาน "Design your future with IBM" จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

29 09, 2016

KBTG Machine Learning Academic Partnership Programs (MAPS) Bootcamp 2016

2017-08-14T13:24:19+07:00 กันยายน 29th, 2016|

งาน The Final Presentation เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ KBTG Machine Learning Academic Partnership Programs (MAPS) Bootcamp 2016 โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาสถิติและ KBTG เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสทำงานกับข้อมูลจริงจากภาคธุรกิจ และประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในธุรกิจปัจจุบัน

29 09, 2016

โครงการแข่งขันกรณีศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4

2017-08-14T13:24:19+07:00 กันยายน 29th, 2016|

โครงการแข่งขันกรณีศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 - 12 มิ.ย. 2559 มีนิสิตป.ตรี ภาควิชาสถิติ เข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม รวม 30 คน ขอขอบคุณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เอื้อเฟื้อโจทย์กรณีศึกษา ข้อมูลประกอบกรณีศึกษา และให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และขอขอบคุณ ศิษย์เก่าหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 36 ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินรอบแรก

29 09, 2016

โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครั้งที่ 4

2017-08-14T13:24:19+07:00 กันยายน 29th, 2016|

โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 - 5 มิ.ย. 2559 มีนิสิตป.ตรี ภาควิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม 73 คน และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม 33 คน

29 09, 2016

ผศ. ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Single Nucleotide Polymorphism (SNP) ในการประชุมวิชาการ Predictive Analytics and Data Science Conference

2017-08-14T13:24:19+07:00 กันยายน 29th, 2016|

ผศ. ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Single Nucleotide Polymorphism (SNP) ในการประชุมวิชาการ Predictive Analytics and Data Science Conference ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา