สื่อมวลชน

>สื่อมวลชน
29 09, 2016

ภาควิชาสถิติ ได้มอบอุปกรณ์และสื่อการศึกษาให้แก่ส่วนงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล

2017-08-14T13:24:20+07:00 กันยายน 29th, 2016|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทางชุมนุมสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบอุปกรณ์และสื่อการศึกษา ให้แก่ส่วนงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันแก่นักเรียน ทางชุมนุมสถิติ ขอขอบคุณบุคลากรภาควิชาสถิติ และสมาชิกชุมนุมสถิติทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการศึกษา และที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา

29 09, 2016

นิสิตภาควิชาสถิติ จุฬาฯ ร่วมนำเสนอผลงานในนิทรรศการ Machine Learning

2017-08-14T13:24:22+07:00 กันยายน 29th, 2016|

นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT) ภาควิชาสถิติ จุฬาฯ นำผลงาน Senior projects ที่เกี่ยวข้องกับ Data Analytics จำนวน 6 ผลงาน ร่วมแสดงในส่วนนิทรรศการ Machine Learning ของงานเปิดตัวบริษัท Kasikorn Business Technology Group (KBTG) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผู้สนใจเข้าชมตลอดช่วงเวลานิทรรศการ

22 08, 2016

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

2017-08-14T13:24:22+07:00 สิงหาคม 22nd, 2016|

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 และจะต้องนำใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย รายละเอียด หนังสือรับรองสายการเรียนเฉพาะผู้สมัครหลักสูตร บริหารธุรกิจ (รหัส จฬา 078 - 079) Download

12 08, 2016

Grand Open House 2016 ‪Chulalongkorn Business School‬

2016-11-17T02:17:09+07:00 สิงหาคม 12th, 2016|

Grand Open House 2016 ‪Chulalongkorn Business School‬ รับข้อมูลเตรียมศึกษาต่อ ป.โท-เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มาที่เดียวรับข้อมูลครบถ้วน 15 หลักสูตร 4 กันยายน 2559 12:00น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนด่วนที่ https://goo.gl/5Jec8F

8 08, 2016

อบรมหลักสูตร “BASIC FUNDAMENTAL COURSE” การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น ภายใต้โครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสแพน” (ฟรี!!! จำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น)

2017-08-14T13:24:23+07:00 สิงหาคม 8th, 2016|

อบรมหลักสูตร "BASIC FUNDAMENTAL COURSE" การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น ภายใต้โครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ "แอสแพน" วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางการเงิน (Financial Lab) อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 11 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/txA3Uw สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณธีรพลหรือคุณเบนซ์ โทร 02-218-5688 หรือ Email: finlab@cbs.chula.ac.th

8 08, 2016

โครงการอบรม นักบัญชียุคใหม่ รุ่นที่ 15

2017-08-14T13:24:23+07:00 สิงหาคม 8th, 2016|

โครงการอบรม นักบัญชียุคใหม่ รุ่นที่ 15 MAP 15 (Modern Accountants Program) อบรมสัมมนา 51 ชั่วโมง ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ Tel./Fax. 02-2185798-99 และ 02-2185740-42 Email : acctraining@cbs.chula.ac.th Facebook : ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ Brochure

6 08, 2016

โครงการอบรม Chula Mini MBA @ Chiang Mai รุ่นที่ 4

2017-08-14T13:24:23+07:00 สิงหาคม 6th, 2016|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ขอเชิญผู้บริหารและผู้ประกอบในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เข้าร่วมอบรม โครงการ Chula Mini MBA @ Chiangmai รุ่นที่ 4 ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 62 ชั่วโมง อบรมวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ 10 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2559 จัดอบรมที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ (ข้างโรงเรียนวัฒโน) สมัครอบรมผ่านทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.cuanr.com ค่าธรรมเนียม 35,000 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 55 ท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของหลักสูตร รวมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ https://goo.gl/5O0hrA