ระบบรับตรง

8 04, 2020

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 TCAS62 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

2020-04-08T16:42:22+07:00เมษายน 8th, 2020|

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 TCAS62 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) คะแนน TCAS 2562 R3 (เฉพาะ 2562) 25620509

7 09, 2017

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)

2017-09-08T22:29:31+07:00กันยายน 7th, 2017|

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) - การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รายละเอียดประกาศ เอกสารประกอบการสมัคร

11 05, 2017

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ระบบรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

2017-05-11T14:05:08+07:00พฤษภาคม 11th, 2017|

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ระบบรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 Download

3 04, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 สำหรับการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2 (เรียกสำรอง)

2017-04-03T14:38:35+07:00เมษายน 3rd, 2017|

Download

29 03, 2017

เอกสารและขั้นตอน สำหรับการสัมภาษณ์และรายงานตัว โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

2017-03-29T17:34:41+07:00มีนาคม 29th, 2017|

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 Download

29 03, 2017

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

2017-03-29T17:31:20+07:00มีนาคม 29th, 2017|

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 Download

3 02, 2017

หนังสือรับรองสายการเรียน ระบบรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

2017-02-08T01:36:59+07:00กุมภาพันธ์ 3rd, 2017|

(เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รหัส จฬ 078-079)) Download

Go to Top