ผู้สนใจศึกษาต่อ

>ผู้สนใจศึกษาต่อ
23 09, 2017

โครงการกิจกรรม “ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี”

2017-09-24T20:20:13+07:00 กันยายน 23rd, 2017|

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการกิจกรรม “ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ** ลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/ycxRFS ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ** ใบสมัคร ค่ายวิจัย ป.เอก

20 09, 2017

Chulalongkorn Business School Graduate Program Grand Open House 2017

2017-11-08T23:30:38+07:00 กันยายน 20th, 2017|

Chulalongkorn Business School Graduate Program Grand Open House 2017 มารู้จักกับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ลงทะเบียนด่วน Link

7 09, 2017

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)

2017-09-08T22:29:31+07:00 กันยายน 7th, 2017|

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) - การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รายละเอียดประกาศ เอกสารประกอบการสมัคร

24 08, 2017

โครงการอบรม “TFRS15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า”

2017-08-24T23:22:18+07:00 สิงหาคม 24th, 2017|

ภาควิชาการบัญชี จัดโครงการอบรม "TFRS15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า" เหมาะสำหรับ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 (วิทยากร อ.ณัฐเสกข์ และ รศ.ดร.วรศักดิ์) ** รับจำนวนจำกัด ** รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร

21 06, 2017

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบรับกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

2017-06-22T16:53:39+07:00 มิถุนายน 21st, 2017|

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบรับกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 Download

21 06, 2017

โครงการอบรม “นักบัญชียุคใหม่” รุ่นที่ 16 (MAP#16)

2017-08-14T13:24:16+07:00 มิถุนายน 21st, 2017|

ภาควิชาการบัญชี จัดโครงการอบรม "นักบัญชียุคใหม่"รุ่นที่ 16 (MAP#16) ดูรายละเอียดโครงการตามไฟล์ที่แนบมานี้ Download และสนใจเข้าร่วมโครงการอบรม สมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://goo.gl/goJc7L หรือ QR code ใบสมัคร

19 06, 2017

โครงการอบรม “ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560 ” รุ่นที่ 1

2017-06-22T16:54:25+07:00 มิถุนายน 19th, 2017|

โครงการอบรม "ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560 " รุ่นที่ 1 จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560. เวลา 8.30-17.15 น. ณ ห้อง 208 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าอบรม คนละ 2,500 บาท รับส่วนลด 300 บาท หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (สำหรับหน่วยงานจุฬาฯ หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การให้ส่วนลดจะถือตามวันที่ที่ได้รับการอนุมัติ) รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 200 บาท หากท่านเป็น นิสิตเก่าจุฬาฯ (ทุกคณะ) ผู้เข้าอบรม MAP/ANA ของภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ บุคลากรจุฬาฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ >> รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ภาษีเงินได้นิติบุคคล2560 [...]

4 06, 2017

ตารางกิจกรรมต่างๆ กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2560

2017-06-22T16:55:42+07:00 มิถุนายน 4th, 2017|

ตารางกิจกรรมต่างๆ กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2560 Download

29 05, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 25 ประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-29T16:46:50+07:00 พฤษภาคม 29th, 2017|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 25) ประจำปีการศึกษา 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมพิเศษ ผ่านระบบการชำระเงิน SCB Bill Payment ตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) และขั้นตอนการชำระเงิน (เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4) และขอให้กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น (เอกสารแนบ 5) หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. เสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. โทร. 0-2218-5740 - 2 แฟกซ์ 0-2218-5742 ไฟล์เอกสารที่แนบสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีดังนี้ เอกสาร 1 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download เอกสาร [...]

29 05, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-29T15:06:53+07:00 พฤษภาคม 29th, 2017|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download