ความสำเร็จ

>ความสำเร็จ
31 03, 2020

นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติ ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2020-03-31T13:19:06+07:00 มีนาคม 31st, 2020|

  นิสิต BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คว้าชนะการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติ Hult Prize 2020 Social Business Plan Competition in Partnership with United Nations โดยการแข่งขันปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ Hult Prize 2020 Challenge "Building startups that have a positive impact on our planet with every dollar earned" ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่านิสิตจากจุฬาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล The Winner of Tokyo Regional Round ผลงานที่ชนะเลิศได้แก่แผนธุรกิจเพื่อสังคม “Pura pads” ผ้าอนามัยทางเลือก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [...]

5 03, 2020

นิสิตหลักสูตร BBA (International) บัญชีฯ จุฬาฯ ล้มคู่แข่งระดับโลก คว้ารางวัลแข่งขันเคสธุรกิจที่แคนาดา

2020-03-05T15:22:59+07:00 มีนาคม 5th, 2020|

นิสิตหลักสูตร BBA (International) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศศักดาเป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลจากการแข่งขัน The John Molson Undergraduate Case Competition (JMUCC) ซึ่งเป็นการแข่งขันกรณีศึกษาทางธุรกิจที่มีมหาวิทยาลัยระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากที่สุด เช่น University of California at Berkeley, University of Pennsylvania (Whaton), University of Southern California, University of New South Wales, Nanyang Technological University และมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่น ๆ ทั่วโลกรวม 28 แห่ง โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นที่เมืองมอนทริออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมจาก หลักสูตร BBA (International) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ารอบสุดท้าย และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ [...]

27 02, 2020

รศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนะไพศาล คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Distinguished Paper Award ระดับนานาชาติ

2020-02-27T16:36:36+07:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2020|

รศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนะไพศาล คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Distinguished Paper Award ระดับนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ที่รับรางวัล Distinguished Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Ambivalence Leader-member Exchange and Employee Attitudinal Outcomes จาก "BITE 2020" International Conference on Business, Information Tourism, and Economics ซึ่งจัดที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

25 02, 2020

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

2020-02-25T19:11:48+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติที่รับรางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Factor Affecting a Closing Price in the Thai Online Pay-to-Bid Website ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Business Administration and Accountancy 2020 (2nd INCBAA) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  

24 12, 2019

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ บัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการนานาชาติ

2019-12-24T11:13:34+07:00 ธันวาคม 24th, 2019|

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ บัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการนานาชาติ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงานวิจัยเรื่อง Visit Behavior at ‪Amazon.com‬: An Analysis of Viewers’ Demographics ในการประชุม The 2019 International Conference on Business Management Research (IBMRC 2019) ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ยังเคยได้รับรางวัล Best Research Methodology Award [...]

28 11, 2019

จุฬาฯ ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของไทย จากองค์กรระดับโลก 3 สถาบัน

2019-11-28T09:12:51+07:00 พฤศจิกายน 28th, 2019|

จุฬาฯตอกย้ำความเป็นหนึ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของไทยจากองค์กรระดับโลก 3 สถาบัน - QS University Ranking by Subject 2019 ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน Business and Management Studies และ Accounting and Finance - U.S.News ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยใน Best Global Universities 2020 - Time Higher Education by Subject 2020 ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน Business and Economics การจัดอันดับดังกล่าวนำความยินดีมาแก่ชาวจุฬาฯและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยต่อไป

25 09, 2019

นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และชมเชย จากเวที Shopee 9.9 Contest “ก้าว เปลี่ยน โลก”

2019-09-25T18:21:55+07:00 กันยายน 25th, 2019|

นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และชมเชย จากเวที Shopee 9.9 Contest "ก้าว เปลี่ยน โลก" โดยนิสิตจากหลักสูตร BBA (International Program) คณะบัญชีฯ จุฬาฯสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยจากทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 400 ทีมทั่วประเทศ รางวัลชนะเลิศ ทีม Marathon On Fire 1. ชนิดา นาไพศาล 2. ศิรภัสสร พฤกษ์สุวรรณ 3. ธีรดนย์ บุญเฉย รางวัลชมเชย ทีม: PR Gals 1. ชยานันต์ คำหอม 2. ชนิสรา ศรีจันทร์โพธิคุณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้ด้วยครับ #ChulalongkornBusinessSchool

28 09, 2017

นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Insurance Innovation Challenge 2017

2017-09-28T15:46:03+07:00 กันยายน 28th, 2017|

ทีม CLICK & GO โดย 1. จิรพล ทรงยุติ 2. วริศ บุญประสงค์ 3. ศุภวิชญ์ นาคบุรี นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Insurance Innovation Challenge 2017 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วันที่ 23 กันยายน 2560

19 09, 2017

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิต วทม.สาขาวิชาการประกันภัย ปีการศึกษา 2559

2017-09-19T00:05:50+07:00 กันยายน 19th, 2017|

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิต วทม.สาขาวิชาการประกันภัย ปีการศึกษา 2559 (รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560)

5 05, 2016

สาขาการเงินและการบัญชี จุฬาฯ ผงาดที่ 1 ของไทย และติด Top 150 ของโลก

2017-08-14T13:24:25+07:00 พฤษภาคม 5th, 2016|

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยถึง 27 สาขา นับเป็นการครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยในสาขาวิชาต่างๆ มากที่สุด 6 ปีซ้อน โดยสาขาในสาขา Accounting and Finance และ Business and Management นั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 150 และ Top 200 ของโลกตามลำดับด้วย ทั้งนี้ในปีนี้ QS ใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ความมีชื่อเสียงจากการประเมินของผู้จ้างงาน การอ้างอิงผลงานวิชาการ และค่าความโดดเด่นทางวิชาการในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับได้ที่  QS World University Rankings by Subject 2016