ความสำเร็จ

>ความสำเร็จ
25 09, 2019

นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และชมเชย จากเวที Shopee 9.9 Contest “ก้าว เปลี่ยน โลก”

2019-09-25T18:21:55+07:00 กันยายน 25th, 2019|

นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และชมเชย จากเวที Shopee 9.9 Contest "ก้าว เปลี่ยน โลก" โดยนิสิตจากหลักสูตร BBA (International Program) คณะบัญชีฯ จุฬาฯสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยจากทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 400 ทีมทั่วประเทศ รางวัลชนะเลิศ ทีม Marathon On Fire 1. ชนิดา นาไพศาล 2. ศิรภัสสร พฤกษ์สุวรรณ 3. ธีรดนย์ บุญเฉย รางวัลชมเชย ทีม: PR Gals 1. ชยานันต์ คำหอม 2. ชนิสรา ศรีจันทร์โพธิคุณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้ด้วยครับ #ChulalongkornBusinessSchool

28 09, 2017

นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Insurance Innovation Challenge 2017

2017-09-28T15:46:03+07:00 กันยายน 28th, 2017|

ทีม CLICK & GO โดย 1. จิรพล ทรงยุติ 2. วริศ บุญประสงค์ 3. ศุภวิชญ์ นาคบุรี นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Insurance Innovation Challenge 2017 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วันที่ 23 กันยายน 2560

19 09, 2017

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิต วทม.สาขาวิชาการประกันภัย ปีการศึกษา 2559

2017-09-19T00:05:50+07:00 กันยายน 19th, 2017|

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิต วทม.สาขาวิชาการประกันภัย ปีการศึกษา 2559 (รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560)

5 05, 2016

สาขาการเงินและการบัญชี จุฬาฯ ผงาดที่ 1 ของไทย และติด Top 150 ของโลก

2017-08-14T13:24:25+07:00 พฤษภาคม 5th, 2016|

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยถึง 27 สาขา นับเป็นการครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยในสาขาวิชาต่างๆ มากที่สุด 6 ปีซ้อน โดยสาขาในสาขา Accounting and Finance และ Business and Management นั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 150 และ Top 200 ของโลกตามลำดับด้วย ทั้งนี้ในปีนี้ QS ใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ความมีชื่อเสียงจากการประเมินของผู้จ้างงาน การอ้างอิงผลงานวิชาการ และค่าความโดดเด่นทางวิชาการในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับได้ที่  QS World University Rankings by Subject 2016

20 04, 2016

ดีกันนะ ปีที่ 5 ถ่ายทอดสดวันศุกร์ 22 เมษายน 2559

2016-06-30T01:50:49+07:00 เมษายน 20th, 2016|

ดีกันนะ ปีที่ 5 นี้ เป็นการนำเสนอ 7 สุดยอดคลิปความดี ที่เป็นตัวแทนของคลิปทั้ง หมด ในโครงการดีกันนะกว่า 200 คลิป ที่นิสิตจุฬาช่วยกันทำสั่งสมมา ตลอด 4 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตจุฬา ในฐานะเยาวชนของสังคมไทย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำความดี อีกทั้งยังหวังว่าความดีเล็ก ๆ ที่บ่มเพาะให้กับนิสิตจุฬาในโครงการดีกันนะนี้ จะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ที่งอกเงย ทำให้เกิดเครือข่ายสังคมดีที่งดงามได้ในที่สุด ถ่ายทอดสด Link วันศกุร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30-17.00 น.

2 04, 2016

งานวิจัยระดับโลก หนึ่งใน 100 ความภูมิใจ CBS

2016-04-27T15:28:01+07:00 เมษายน 2nd, 2016|

งานวิจัยของ ดร.ทิม นพรัมภา แห่งภาควิชาพาณิชยศาสตร์ Chulalongkorn Business School เรื่องการค้าไวน์ในตลาดล่วงหน้าได้รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก MSOM (Manufacturing and Service Operations Management) ก่อนจะได้รับเลือกให้เป็น Paper of the Month จากประธานสถาบัน INFORMS องค์กรชั้นนำทางวิชาการบริหารธุรกิจของโลก โดยปัจจุบันผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการอ้างอิงแล้วหลายราย และยังจุดประกายให้รัฐบาลนิวยอร์ก ให้เงินสนับสนุนการสร้างตลาดล่วงหน้าสำหรับการซื้อขายไวน์ขึ้นด้วย ล่าสุดนิตยสาร Wine Spectator นิตยสารชั้นนำของโลกด้านไวน์ได้นำเอาผลงานวิจัยชิ้นนี้ไปลงหน้าหนึ่ง และแสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่คณะเป็นอย่างยิ่ง อ่านรายละเอียดได้ใน: http://www.vcharkarn.com/service/504605

1 04, 2016

งานวิจัยระดับโลก หนึ่งใน 100 ความภูมิใจ CBS

2016-04-27T15:29:26+07:00 เมษายน 1st, 2016|

ผลงานวิจัยเรื่อง ความสำคัญของความไว้วางใจในตลาดการค้าบนโลกออนไลน์ ของ ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของ 100 ความภูมิใจ ของ Chulalongkorn Business School ในปีที่ผ่านมา http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/11617

11 03, 2016

นิสิตหลักสูตร BBA (International Program) ได้เป็น Top 6 ของเอเชีย

2016-04-27T15:33:17+07:00 มีนาคม 11th, 2016|

นิสิตหลักสูตร BBA (International Program) ได้เป็น Top 6 ของเอเชีย เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีการแข่งขัน Hult Prize ซึ่งเป็นการแข่งขันแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลกในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่าทีมนิสิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยได้เข้า รอบ 6 ทีมสุดท้ายในระดับภูมิภาคเอเชีย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 ทีมจากทั่วภูมิภาคเอเชีย ทีม OHANA ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ นายจักรพจน์ จิตรวรรณภา (BBA นานาชาติ) นายพงศ์สัณห์ อาขุบุตร (BBA นานาชาติ) นางสาวปุญญรักษ์ ชีรวณิชย์กุล (BALAC) นางสาวสุปริญญาฐ์ คันธา [...]

11 03, 2016

นิสิตหลักสูตร BBA (International Program) ได้เป็น Top 6 ของเอเชีย

2016-04-27T15:31:25+07:00 มีนาคม 11th, 2016|

นิสิตหลักสูตร BBA (International Program) ได้เป็น Top 6 ของเอเชีย เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีการแข่งขัน Hult Prize ซึ่งเป็นการแข่งขันแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลกในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่าทีมนิสิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยได้เข้า รอบ 6 ทีมสุดท้ายในระดับภูมิภาคเอเชีย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 ทีมจากทั่วภูมิภาคเอเชีย ทีม OHANA ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ นายจักรพจน์ จิตรวรรณภา (BBA นานาชาติ) นายพงศ์สัณห์ อาขุบุตร (BBA นานาชาติ) นางสาวปุญญรักษ์ ชีรวณิชย์กุล (BALAC) นางสาวสุปริญญาฐ์ คันธา [...]