ความสำเร็จ

>ความสำเร็จ
29 05, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ

2020-05-29T15:40:55+07:00 พฤษภาคม 29th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ และ ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ

6 05, 2020

นิสิตคณะบัญชี จุฬาฯ เจ๋ง ชนะเลิศการแข่งขัน Business Triathlon 2020 by Sasin ภายใต้โจทย์ธุรกิจจริงจาก Tesco Lotus

2020-05-06T13:15:35+07:00 พฤษภาคม 6th, 2020|

นิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ แสดงความสามารถโดดเด่นจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน “Business Triathlon 2020 by Sasin” ภายใต้โจทย์ธุรกิจจริงโดย Tesco Lotus โดยมีผู้เข้าแข่งขันมากถึง 140 ทีมในปีนี้ ทั้งนี้การแข่งขัน “Business Triathlon 2020 by Sasin” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในประเทศไทยได้แสดงความรู้ความสามารถ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จต่อบริษัทจริง โดยผ่านกระบวนการความคิดเชิงกลยุทธ์ การตลาดและนวัตกรรม การแข่งขันจะจัดในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  (Action-learning) โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเสนอแนวคิด เก็บข้อมูล และจัดทำโครงการนำร่องให้กับโจทย์ที่ท้าทายจากบริษัทชั้นนำ พร้อมนำเสนอผลลัพธ์ให้กับผู้บริหารของบริษัทด้วย รายชื่อนิสิตผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศมีดังนี้ นส.ชลกร เอี่ยมสมบุญ นส.ณัฏฐา ณ นคร นส.ดาวศิริ คเชนทร์สุรพันธ คณะขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอย่างยิ่งกับความสำเร็จของนิสิตทั้งสามคนครับ

3 05, 2020

นิสิตหลักสูตร BBA บัญชี จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติ P&G CEO Challenge 2020 in Asia Pacific

2020-05-03T11:57:49+07:00 พฤษภาคม 3rd, 2020|

นิสิตหลักสูตร BBA บัญชี จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติ P&G CEO Challenge 2020 in Asia Pacific ผู้เข้าแข่งขันทีม SUPERWOMEN ซึ่งมีนิสิตหลักสูตร BBA (International) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คือ นส.ณฤทัย จองหยินร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล “ชนะเลิศจากการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติ P&G CEO Challenge 2020 in Asia Pacific Round” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นผ่าน Online Platform โดยบริษัท Procter & Gamble โดยมีทีมตัวแทนจากประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เดาหลีใต้ และเวียดนามเข้าร่วมแข่งขันเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเพื่อเข้าแข่งขันกับทีมผู้ชนะจากภูมิภาคอื่น ณ เมือง Mexico City ประเทศ Mexico [...]

8 04, 2020

BBA (นานาชาติ) คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ผงาด เป็นหลักสูตรแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ACCA

2020-04-09T02:39:06+07:00 เมษายน 8th, 2020|

หลักสูตร BBA (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) เป็นเวลา 5 ปี ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว การรับรองมาตรฐาน ACCA มีผลให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีในหลักสูตร BBA (นานาชาติ) ของคณะได้รับการยกเว้นการสอบหลายวิชาของ ACCA ซึ่งเป็นการสอบรับรองคุณภาพของนักบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  

31 03, 2020

นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติ ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2020-04-05T15:14:13+07:00 มีนาคม 31st, 2020|

  นิสิต BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คว้าชนะการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติ Hult Prize 2020 Social Business Plan Competition in Partnership with United Nations โดยการแข่งขันปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ Hult Prize 2020 Challenge "Building startups that have a positive impact on our planet with every dollar earned" ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่านิสิตจากจุฬาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล The Winner of Tokyo Regional Round ผลงานที่ชนะเลิศได้แก่แผนธุรกิจเพื่อสังคม “Pura pads” ผ้าอนามัยทางเลือก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [...]

5 03, 2020

นิสิตหลักสูตร BBA (International) บัญชีฯ จุฬาฯ ล้มคู่แข่งระดับโลก คว้ารางวัลแข่งขันเคสธุรกิจที่แคนาดา

2020-03-05T15:22:59+07:00 มีนาคม 5th, 2020|

นิสิตหลักสูตร BBA (International) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศศักดาเป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลจากการแข่งขัน The John Molson Undergraduate Case Competition (JMUCC) ซึ่งเป็นการแข่งขันกรณีศึกษาทางธุรกิจที่มีมหาวิทยาลัยระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากที่สุด เช่น University of California at Berkeley, University of Pennsylvania (Whaton), University of Southern California, University of New South Wales, Nanyang Technological University และมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่น ๆ ทั่วโลกรวม 28 แห่ง โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นที่เมืองมอนทริออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมจาก หลักสูตร BBA (International) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ารอบสุดท้าย และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ [...]

27 02, 2020

รศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนะไพศาล คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Distinguished Paper Award ระดับนานาชาติ

2020-02-27T16:36:36+07:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2020|

รศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนะไพศาล คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Distinguished Paper Award ระดับนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ที่รับรางวัล Distinguished Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Ambivalence Leader-member Exchange and Employee Attitudinal Outcomes จาก "BITE 2020" International Conference on Business, Information Tourism, and Economics ซึ่งจัดที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

25 02, 2020

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

2020-02-25T19:11:48+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติที่รับรางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Factor Affecting a Closing Price in the Thai Online Pay-to-Bid Website ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Business Administration and Accountancy 2020 (2nd INCBAA) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  

24 12, 2019

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ บัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการนานาชาติ

2019-12-24T11:13:34+07:00 ธันวาคม 24th, 2019|

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ บัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการนานาชาติ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงานวิจัยเรื่อง Visit Behavior at ‪Amazon.com‬: An Analysis of Viewers’ Demographics ในการประชุม The 2019 International Conference on Business Management Research (IBMRC 2019) ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ยังเคยได้รับรางวัล Best Research Methodology Award [...]

28 11, 2019

จุฬาฯ ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของไทย จากองค์กรระดับโลก 3 สถาบัน

2019-11-28T09:12:51+07:00 พฤศจิกายน 28th, 2019|

จุฬาฯตอกย้ำความเป็นหนึ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของไทยจากองค์กรระดับโลก 3 สถาบัน - QS University Ranking by Subject 2019 ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน Business and Management Studies และ Accounting and Finance - U.S.News ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยใน Best Global Universities 2020 - Time Higher Education by Subject 2020 ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน Business and Economics การจัดอันดับดังกล่าวนำความยินดีมาแก่ชาวจุฬาฯและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยต่อไป