ผศ. ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Single Nucleotide Polymorphism (SNP) ในการประชุมวิชาการ Predictive Analytics and Data Science Conference (in Thai)

ผศ. ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Single Nucleotide Polymorphism (SNP) ในการประชุมวิชาการ Predictive Analytics and Data Science Conference ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

ข่าวที่ 3_1

2017-08-14T13:24:19+07:00 September 29th, 2016|