ประกาศสมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 (เฉพาะนิสิตใหม่รหัส60) (in Thai)

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560

รายละเอียด Download
ใบสมัครทุน(ปี1) Download

2017-03-31T23:47:22+07:00 March 31st, 2017|