นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Insurance Innovation Challenge 2017 (in Thai)

ทีม CLICK & GO โดย
1. จิรพล ทรงยุติ
2. วริศ บุญประสงค์
3. ศุภวิชญ์ นาคบุรี
นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
Insurance Innovation Challenge 2017
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
วันที่ 23 กันยายน 2560

2017-09-28T15:46:48+07:00 September 28th, 2017|