ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560 (in Thai)

>ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560 (in Thai)