เปิดรับสมัครโครงการอบรม ตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre –CIA) รุ่น 27

>เปิดรับสมัครโครงการอบรม ตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre –CIA) รุ่น 27

เปิดรับสมัครโครงการอบรม

ตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล
(
Pre –CIA) รุ่น 27

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม (เฉพาะในเวลาทำการ)

เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา 9.00 – 16.00 น.

ส่งใบสมัครและหลักฐานมาได้ที่

E-mail: cia@cbs.chula.ac.th

โทร. 02-218-5702

ใบสมัคร

รายละเอียดการชำระค่าอบรม

รายละเอียด

 

 

2019-01-28T10:39:33+07:00 January 25th, 2019|