ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด

เอกสารแนบ

2019-04-01T15:41:26+07:00 April 1st, 2019|