ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

>ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ใบสมัครทุนการศึกษา2562

2019-05-13T10:04:54+07:00 May 13th, 2019|