รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7  จำนวน 1 อัตรา

>รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7  จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,600 บาทเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7

2019-05-14T20:04:40+07:00 May 14th, 2019|