ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

2019-05-31T13:59:49+07:00 May 31st, 2019|