cbsadmin2

>cbsadmin2

About cbsadmin2

This author has not yet filled in any details.
So far cbsadmin2 has created 119 blog entries.
14 08, 2019

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-08-14T13:38:09+07:00 August 14th, 2019|

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

1 08, 2019

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

2019-08-01T14:14:31+07:00 August 1st, 2019|

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) รายละเอียด

22 07, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย(Interface Card Supervisor Engine) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

2019-07-22T08:33:42+07:00 July 22nd, 2019|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย(Interface Card Supervisor Engine) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด

15 07, 2019

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

2019-07-15T11:40:27+07:00 July 15th, 2019|

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” **************************************************** วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. - 16.45 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ **************************************************** สามารถเลือกสมัครเข้าอบรมแต่ละวันได้ แนะนำ ทั้ง 3 วัน (11+12+13) สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านบัญชี และ สองวันหลัง (12+13) สำหรับ นักบัญชี **************************************************** สมัครอบรม.. https://forms.gle/yQ1heeiuwuMnfgUWA ใบสมัคร โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” รับจำนวนจำกัด! ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail : acctraining@cbs.chula.ac.th Tel. 02-218-5798-9, 02-218-5740-2 Facebook [...]

11 07, 2019

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้รับการศึกษา ปีการศึกษา 2562

2019-07-11T10:13:28+07:00 July 11th, 2019|

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

10 06, 2019

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2562หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Master of Science in IT in Business Program (Executive Program)

2019-06-10T10:55:25+07:00 June 10th, 2019|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Master of Science in IT in Business Program (Executive Program) เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 รับสมัครผ่านทาง : http://it.cbs.chula.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : it.acc.chula หรือ โทร.0 2218 5715-6

7 06, 2019

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อแผงวงจรประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย  (Interface Card Supervisor Engine) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-07T09:58:56+07:00 June 7th, 2019|

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อแผงวงจรประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย  (Interface Card Supervisor Engine) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ รายละเอียด  

31 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

2019-05-31T15:22:14+07:00 May 31st, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

31 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-05-31T15:11:19+07:00 May 31st, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

31 05, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2019-05-31T13:59:49+07:00 May 31st, 2019|

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดตาม เอกสารแนบ