Annoucement

>Annoucement
15 07, 2019

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

2019-07-15T11:40:27+07:00 July 15th, 2019|

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” **************************************************** วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. - 16.45 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ **************************************************** สามารถเลือกสมัครเข้าอบรมแต่ละวันได้ แนะนำ ทั้ง 3 วัน (11+12+13) สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านบัญชี และ สองวันหลัง (12+13) สำหรับ นักบัญชี **************************************************** สมัครอบรม.. https://forms.gle/yQ1heeiuwuMnfgUWA ใบสมัคร โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” รับจำนวนจำกัด! ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail : acctraining@cbs.chula.ac.th Tel. 02-218-5798-9, 02-218-5740-2 Facebook [...]

31 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

2019-05-31T15:22:14+07:00 May 31st, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

31 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-05-31T15:11:19+07:00 May 31st, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

14 02, 2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562 

2019-03-05T11:44:44+07:00 February 14th, 2019|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต   และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2562   Download แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2562_รุ่นที่10 รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2562 หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ    

11 10, 2018

Grand Open House 2018: Graduate Programs

2018-10-12T10:52:51+07:00 October 11th, 2018|

Grand Open House 2018 งานเปิดบ้านป.โท ป.เอก Chulalongkorn Business School มางานเดียวได้ข้อมูลครบถ้วนทุกหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ฟังเนื้อหาหลักสูตรและเคล็ดลับเข้าศึกษาต่อจากคณาจารย์ พบพูดคุยกับรุ่นพี่นิสิตปัจจุบัน และร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในโอกาส 80 ปีบัญชีฯ จุฬาฯ สถาบันอุดมศึกษาทางการบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่มุ่งหน้าไม่หยุดยั้ง ลงทะเบียนด่วนจำนวนจำกัดครับ! https://goo.gl/7eQdv9 #ChulalongkornBusinessSchool #80years The Grand Open House of all 13 Graduate Programs at Chulalongkorn Business School will be held on October 28, 2018 on the 1st and 2nd floors of Mahitaladhibesra Building (อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ). Each registrant [...]

6 09, 2018

ประกาศรับสมัครงาน (in Thai)

2018-09-12T11:35:26+07:00 September 6th, 2018|

สายวิชาการ 1.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ 2 อัตรา สาขาวิชาการบัญชี สังกัดภาควิชาการบัญชี (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3533.pdf 2.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สังกัดภาควิชาพาณิชยศาสตร์ (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3542.pdf 3.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาการประกันภัย สังกัดภาควิชาสถิติ (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3534.pdf 4.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาการธนาคารและการเงิน (รับสมัครถึงวันที่ 17 กันยายน 2561) รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3475.pdf 5.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [...]

23 07, 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับป.โท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (in Thai)

2018-07-23T21:11:17+07:00 July 23rd, 2018|

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับป.โท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 Download

9 07, 2018

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19 (in Thai)

2018-07-09T21:18:26+07:00 July 9th, 2018|

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19 (ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS หรือ ANA#19) เพื่อให้ผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่มิใช่นักบัญชีได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลการบัญชี สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจ วางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาการอบรม 8 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบรมวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. สัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวม 57 ชั่วโมง สถานที่อบรม : โรงแรมในกรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 40,000 บาท สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รับส่วนลดทันที [...]

8 07, 2018

ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (in Thai)

2018-07-08T15:50:49+07:00 July 8th, 2018|

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ / หมายเหตุ 10 ก.ค. 61 สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 14 ก.ค. 61 CU First Date 2561 ลานพระบรมรูปสองรัชกาล จุฬาฯ 19 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะฯ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร 22 ก.ค. 61 วันพบผู้ปกครองของนิสิตใหม่ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร 26 ก.ค. 61 เปิดฟ้าบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 19-23 ก.ค. 61 ลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ https://www.reg.chula.ac.th/ 3 ส.ค. 61 พิธีปฐมนิเทศและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง 4-6 ส.ค. 61 รับน้องก้าวใหม่ 2561 (รับน้องจุฬาฯ) โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง [...]