Success Story

>Success Story
28 09, 2017

นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Insurance Innovation Challenge 2017 (in Thai)

2017-09-28T15:46:48+07:00 September 28th, 2017|

ทีม CLICK & GO โดย 1. จิรพล ทรงยุติ 2. วริศ บุญประสงค์ 3. ศุภวิชญ์ นาคบุรี นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Insurance Innovation Challenge 2017 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วันที่ 23 กันยายน 2560

19 09, 2017

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิต วทม.สาขาวิชาการประกันภัย ปีการศึกษา 2559 (in Thai)

2017-09-19T00:06:23+07:00 September 19th, 2017|

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิต วทม.สาขาวิชาการประกันภัย ปีการศึกษา 2559 (รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560)

5 05, 2016

สาขาการเงินและการบัญชี จุฬาฯ ผงาดที่ 1 ของไทย และติด Top 150 ของโลก (in Thai)

2017-08-14T13:24:25+07:00 May 5th, 2016|

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยถึง 27 สาขา นับเป็นการครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยในสาขาวิชาต่างๆ มากที่สุด 6 ปีซ้อน โดยสาขาในสาขา Accounting and Finance และ Business and Management นั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 150 และ Top 200 ของโลกตามลำดับด้วย ทั้งนี้ในปีนี้ QS ใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ความมีชื่อเสียงจากการประเมินของผู้จ้างงาน การอ้างอิงผลงานวิชาการ และค่าความโดดเด่นทางวิชาการในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับได้ที่  QS World University Rankings by Subject 2016

20 04, 2016

ดีกันนะ ปีที่ 5 ถ่ายทอดสดวันศุกร์ 22 เมษายน 2559 (in thai)

2016-06-30T01:50:56+07:00 April 20th, 2016|

ดีกันนะ ปีที่ 5 นี้ เป็นการนำเสนอ 7 สุดยอดคลิปความดี ที่เป็นตัวแทนของคลิปทั้ง หมด ในโครงการดีกันนะกว่า 200 คลิป ที่นิสิตจุฬาช่วยกันทำสั่งสมมา ตลอด 4 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตจุฬา ในฐานะเยาวชนของสังคมไทย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำความดี อีกทั้งยังหวังว่าความดีเล็ก ๆ ที่บ่มเพาะให้กับนิสิตจุฬาในโครงการดีกันนะนี้ จะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ที่งอกเงย ทำให้เกิดเครือข่ายสังคมดีที่งดงามได้ในที่สุด ถ่ายทอดสด Link วันศกุร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30-17.00 น.

2 04, 2016

งานวิจัยระดับโลก หนึ่งใน 100 ความภูมิใจ CBS (in thai)

2016-04-27T15:27:45+07:00 April 2nd, 2016|

งานวิจัยของ ดร.ทิม นพรัมภา แห่งภาควิชาพาณิชยศาสตร์ Chulalongkorn Business School เรื่องการค้าไวน์ในตลาดล่วงหน้าได้รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก MSOM (Manufacturing and Service Operations Management) ก่อนจะได้รับเลือกให้เป็น Paper of the Month จากประธานสถาบัน INFORMS องค์กรชั้นนำทางวิชาการบริหารธุรกิจของโลก โดยปัจจุบันผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการอ้างอิงแล้วหลายราย และยังจุดประกายให้รัฐบาลนิวยอร์ก ให้เงินสนับสนุนการสร้างตลาดล่วงหน้าสำหรับการซื้อขายไวน์ขึ้นด้วย ล่าสุดนิตยสาร Wine Spectator นิตยสารชั้นนำของโลกด้านไวน์ได้นำเอาผลงานวิจัยชิ้นนี้ไปลงหน้าหนึ่ง และแสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่คณะเป็นอย่างยิ่ง อ่านรายละเอียดได้ใน: http://www.vcharkarn.com/service/504605

1 04, 2016

งานวิจัยระดับโลก หนึ่งใน 100 ความภูมิใจ CBS (in thai)

2016-04-27T15:29:13+07:00 April 1st, 2016|

ผลงานวิจัยเรื่อง ความสำคัญของความไว้วางใจในตลาดการค้าบนโลกออนไลน์ ของ ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของ 100 ความภูมิใจ ของ Chulalongkorn Business School ในปีที่ผ่านมา http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/11617

11 03, 2016

นิสิตหลักสูตร BBA (International Program) ได้เป็น Top 6 ของเอเชีย (in thai)

2016-04-27T15:32:17+07:00 March 11th, 2016|

นิสิตหลักสูตร BBA (International Program) ได้เป็น Top 6 ของเอเชีย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีการแข่งขัน Hult Prize ซึ่งเป็นการแข่งขันแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลกในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่าทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยได้เข้า รอบ 6 ทีมสุดท้ายในระดับภูมิภาคเอเชีย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 ทีมจากทั่วภูมิภาคเอเชีย ทีม OHANA ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ นายจักรพจน์ จิตรวรรณภา (BBA นานาชาติ) นายพงศ์สัณห์ อาขุบุตร (BBA นานาชาติ) นางสาวปุญญรักษ์ ชีรวณิชย์กุล (BALAC) นางสาวสุปริญญาฐ์ คันธา (นิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์) โดยมีนางสาวชนากานต์ [...]