Uncategorized

Home>Uncategorized
18 01, 2021

สตาร์ตอัพ ระดับแพลตินั่ม สำหรับนิสิตจุฬา มาถึงแล้ว (in Thai)

2021-01-18T23:21:07+07:00January 18th, 2021|

สตาร์ตอัพ ระดับแพลตินั่ม สำหรับนิสิตจุฬา มาถึงแล้ว โครงการประกวดสุดล้ำนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาทพร้อมการพัฒนาทักษะปฏิบัติจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯกับบริษัท นิวสเปคตรัม จำกัด สรรรสร้างโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อนิสิตจุฬาฯ ชั้นปีที่ 2-4 ในการเรียนนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านโครงการการแข่งขันนวัตกรรม “Beyond Food Convenience Store By NewSpectrum®” 🎉 และมีเงินรางวัลสำหรับทุกทีมที่ผ่านเข้าโครงการฯ รวมกว่า 450,000 บาท เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น และคัดเลือกทีมเข้าโครงการวันที่ 22 มกราคม 2564 ✅ ระยะเวลาโครงการ: มกราคม-มิถุนายน 2564 💡 อบรมจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้ออกแบบรูปแบบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงรูปแบบร้าน 💡อบรมจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้ออกแบบรูปแบบการดำเนินงาน และแผนการดำเนินการ เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้ตามรูปแบบการดำเนินงานที่กำหนดภายใน 2 เดือน โดยโครงการจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้คำปรึกษาตลอดโครงการผ่านออนไลน์ 🏆 รางวัลที่ได้รับ รางวัล Platinum (ไม่เกิน [...]

11 12, 2020

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2 (in Thai)

2020-12-11T02:02:42+07:00December 11th, 2020|

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2 · สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน · สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชี 2563 · สรุปใจความสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (2564) · ผลกระทบของกรอบแนวคิดฯ ที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน · การแก้ไขปรับปรุง TFRS for NPAEs · ตอบประเด็นข้อซักถาม · คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี Link สมัคร: https://bit.ly/3ohtfhn จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Go to Top