คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

>คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2019-09-30T14:29:50+07:00

Prides

เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2

สิงหาคม 24th, 2020|0 Comments

News

Dean of Chulalongkorn Business School joined the peer review team for EQUIS, world’s top accreditation in business education

Asst.Prof.Dr. Wilert Puriwat, Dean of Chulalongkorn Business School, visited Manchester Metropolitan University’s Business School as a member of the peer review team for the EQUIS accreditation visit. The intensive initial visit was during 24th-26th September 2019.

EQUIS, European Quality Improvement System, accreditation is the most comprehensive institutional accreditation system for business and management schools.

Chulalongkorn Business School is one of a few business educational institutions accredited EQUIS in the region.

#ChulalongkornBusinessSchool
#ChiefBusinessSchool

Links

SharePoint ความรู้เกี่ยวกับ Office365 
https://accchula.sharepoint.com/sites/office365