ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน Grand Open House 2020 Graduate Programs โดยภายในงานจะมีการแนะนำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/39fVnx7

Programs Website VDO
Master of Business Administration MBA mba.cbs.chula.ac.th
Master in Branding and Marketing MBM mbm.cbs.chula.ac.th
Master in Branding and Marketing (English Programme) MBM(Eng) mbmeng.cbs.chula.ac.th
Master of Management MM mmchula.cbs.chula.ac.th https://www.youtube.com/watch?v=4TPnbTVcZVU&feature=youtu.be
Master of Accountancy MAcc account.cbs.chula.ac.th https://www.youtube.com/watch?v=08snBrMj4fQ
M.S. in Corporate Governance MSCG
M.S. in Finance MSF msfin.acc.chula.ac.th
M.S. in Finance Engineering MFE https://www.youtube.com/watch?v=YyHEkdIE_r0
M.S. in Insurance MSc Insurance
M.S. in Statistic MS STAT datasci.cbs.chula.ac.th https://youtu.be/fSIWlmIp9ZY
M.S. in Information Technology in Business MSc IT in Business it.cbs.chula.ac.th
M.S. in Business Software Development BSD bsd.cbs.chula.ac.th
Doctor of Philosophy Program (English Program) Ph.D. phd.cbs.chula.ac.th
Ph.D. in Accountancy Ph.D. Accountancy

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน Grand Open House 2020 Graduate Programs โดยภายในงานจะมีการแนะนำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/39fVnx7

Programs Website VDO
Master of Business Administration MBA
Master in Branding and Marketing MBM
Master in Branding and Marketing (English Programme) MBM(Eng)
Master of Management MM Youtube
Master of Accountancy MAcc Youtube
M.S. in Corporate Governance MSCG
M.S. in Finance MSF
M.S. in Finance Engineering MFE Youtube
M.S. in Insurance MSc Insurance
M.S. in Statistic MS STAT Youtube
M.S. in Information Technology in Business MSc IT in Business
M.S. in Business Software Development BSD
Doctor of Philosophy Program (English Program) Ph.D.
Ph.D. in Accountancy Ph.D. Accountancy