นิสิต BBA Chula ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดระดับโลก LOREAL Brandstorm

ท่ามกลางข่าวการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังมีข่าวดีที่นิสิต BBA Chula ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดระดับโลก LOREAL Brandstorm ซึ่งทีมผู้ชนะจะได้ก้าวสู่เวทีระดับโลกที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไป
ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ทีมที่ชนะลำดับที่ 2-4 เป็นนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และเพื่อนนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมดเช่นกัน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนในความพยายามและมุ่งมั่นจนคว้าชัยชนะมาได้
 
In the midst of the crisis, the covid-19 situation, was a tough time to prepare for the competition.
Yesterday, we finally received exhilarating news again as BBA CU students won the "L'Oreal Brainstorm 2021" competition under the team as "L'itreal Consulting" which was “Thailand's Loreal Brandstorm 2021 National Winner” among 179 competing teams.
In this intense and highly ambitious competition, BBA CU and Chula Students team also won the 2nd - 4th place.
As national champions, they have won a reward of 100,000 baht and a chance to represent Thailand in the Loreal Brandstorm 2021 International Semi-Finals competing with 64 country representative teams from around the world.
© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved