น้ำใจชาวบัญชีสู่ รพ.สนามจุฬาฯ
ส่งกำลังใจสู่แพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
โรงพยาบาลสนาม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง โรงพยาบาลสนามจุฬาฯได้จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19
ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งกำลังใจสู่แพทย์พยาบาลและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดโดยการบริจาคและร่วมสมทบทุนไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือบริจาคเงินตามช่องทางที่ระบุไว้นี้
© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved