คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ระดมความคิด CEO ชั้นนำ พิชิตวิกฤตธุรกิจโควิด-19

รุ่นแรกเต็มแล้ว เชิญสมัครรุ่นถัดไป หลักสูตรออนไลน์ “Quick MBA From Home” จาก บัญชี จุฬาฯ เรียนเพื่อพิชิตวิกฤติธุรกิจ 14 วันจบ โดยวิทยากรระดับประเทศ ฟรี!
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอเชิญสมัครหลักสูตรออนไลน์ “Quick MBA From Home” เรียนบริหารธุรกิจเร่งรัด 14 วันจบ ซึ่งคณะบัญชี จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการพิชิตวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวิทยากรผู้บริหารระดับประเทศ
รับรุ่นแรก 1,000 ท่านเต็มแล้ว! เชิญลงเพื่อรอเรียนรุ่นถัดไป
เรียนรวม 14 วิชาโดยวิทยากรระดับชาติ อาทิ
  • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
  • คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO AIS (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 41 และ MBA จุฬาฯ)
  • คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย CEO ออมสิน(MBA จุฬาฯ)
  • คุณนวลพรรณ ล่ำซำ CEO เมืองไทยประกันภัย (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 44)
  • คุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO KBank (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 44)
  • รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะบัญชี จุฬาฯ กรรมการ SCG และ SCB (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 47)
  • รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะบัญชี จุฬาฯ กรรมการ กลต. (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 47)
  • ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร SENA Development (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 51)
นอกจากนั้นยังมีคณาจารย์และผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอีกเป็นจำนวนมาก เช่น
  • กันต์ กันตถาวร (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 64)
  • สุนาถ ธนสารอักษร MD Rabbit’s Tale (MS in Marketing จุฬาฯ)
ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนด่วนเพื่อสมัครเข้าคัดเลือกร่วมโครงการรุ่นถัดไป ทั้งนี้ผู้เรียนต้องสามารถเข้าเรียนได้ตลอดโครงการ เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วจะได้รับ Certificate จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ลงทะเบียน: shorturl.at/oBTW1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: cbsacademy@cbs.chula.ac.th
https://www.facebook.com/cbsAcademyChula/
© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved