Special courses

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ โดยภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 6 คอร์ส

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ โดยภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 6 คอร์ส

.      ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ โดยภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 6 คอร์ส ได้แก่ 1. Stat for Nonstat Plus: Advanced Insights 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 3. การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS 4. การวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม R 5. การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลาโดยโปรแกรม R 6. Python for Machine Learning and Visualization . จัดอบรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พิเศษ! สำหรับ early bird สมัครก่อนมีส่วนลด 10% สำหรับทุกคอร์ส ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมที่ https://www.statcenter-chula.com/courses . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB […]

Read more

งานเสวนา โครงการเสวนา SDI Talk (Sustainable Digital Intelligence Talk) EP#3: CFO & Supply Chain: Data’s & Vital Role in Sustainability Collaboration and Reporting

งานเสวนา โครงการเสวนา SDI Talk (Sustainable Digital Intelligence Talk) EP#3: CFO & Supply Chain: Data’s & Vital Role in Sustainability Collaboration and Reporting

ฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาฯ ร่วมกับบริษัท พีเอ็มสแควร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเสวนา SDI Talk (Sustainable Digital Intelligence Talk) EP#3: CFO & Supply Chain: Data’s & Vital Role in Sustainability Collaboration and Reporting. . งานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับซีเอฟโอและห่วงโซ่อุปทาน: บทบาทสำคัญของข้อมูลต่อความร่วมมือและการรายงานด้านความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวเปิดงาน และคุณวิชัย กุลสมภพ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาฯ ให้เกียรติกล่าวขอบคุณและปิดงาน นอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรหลายท่าน ดังนี้ . CBS: Drive for Sustainability and […]

Read more

SML Strategic Management & Leadership  “Organization Transformation into New Frontiers in the AI era”

SML Strategic Management & Leadership “Organization Transformation into New Frontiers in the AI era”

. SML Strategic Management & Leadership “Organization Transformation into New Frontiers in the AI era” ห้ามพลาด!! เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกธุรกิจ การคิดวางแผนอย่างรอบด้าน วิสัยทัศน์ที่มากพร้อมเป้าหมาย การรักษาความสมดุลทั้งการหากำไรและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนความสามารถในการรับมือเทคโนโลยีดิจิตอลและAI หัวข้อการอบรม 2 หมวดหมู่ 1)Business Thinking 2)Business Execution เรียนวันเสาร์ 8 สัปดาห์ ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2567 รวม 48 ชั่วโมง! สถานที่ Chulalongkorn Business School and Pathumwan Princess Hotel ด่วน รับจำนวนจำกัด Early bird ในราคาพิเศษ 39,000 […]

Read more

CBS Academy เปิดรับสมัครหลักสูตร ESG in Finance and Accounting สำหรับพนักงานของบริษัทจดทะเบียนและสถาบันการเงิน

CBS Academy เปิดรับสมัครหลักสูตร ESG in Finance and Accounting สำหรับพนักงานของบริษัทจดทะเบียนและสถาบันการเงิน

. ประเด็นทางด้าน ESG นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สามารถบริหารจัดการปัจจัยด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ CBS Academy จึงได้เปิดหลักสูตร ESG in Finance and Accounting สำหรับพนักงานของบริษัทจดทะเบียนและสถาบันการเงิน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เข้าใจ และสามารถอธิบายแนวทางการนำเสนอกลยุทธ์ด้าน ESG ที่เหมาะสม เรียนรู้ผลกระทบของเกณฑ์ Thailand taxonomy และ carbon credit ต่อการดำเนินงานของบริษัท เรียนรู้ตัวอย่างกลยุทธ์ด้าน ESG และแนวทางในการทำ project feasibility ที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG เรียนรู้เกณฑ์ด้านการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล เนื้อหาการอบรม  ESG Finance 101: ESG and business strategy  ESG Finance 102: Thailand taxonomy and its implication […]

Read more

❗️ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 27 ก.พ. 67❗️ “Data Science Foundations” หลักสูตร Data Science 4 วันไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

❗️ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 27 ก.พ. 67❗️ “Data Science Foundations” หลักสูตร Data Science 4 วันไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 27 ก.พ. 67 “Data Science Foundations” หลักสูตร Data Science 4 วันไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ออกแบบคอร์สเรียนโดยบริษัท Datamix Co., Ltd. ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้นำด้านการอบรม Data Science จากประเทศญี่ปุ่น กับศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอร์สนี้เหมาะกับใคร? – ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้าน mathematics, engineering มาก่อน แต่มีความสนใจด้าน data science, machine learning และ AI เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ – ผู้ที่ต้องดูแล หรือทำงานกับทีม AI ,data scientist, data engineer, data analyst คุณจะได้อะไรหลังจากเรียนจบ? – certificate ที่รับรองโดยโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ […]

Read more

CBS Lifelong Learning ขอเชิญชวนนิสิตเก่า MBA จุฬาฯ เข้าเรียนรู้ในหลักสูตร Venture Capital

CBS Lifelong Learning ขอเชิญชวนนิสิตเก่า MBA จุฬาฯ เข้าเรียนรู้ในหลักสูตร Venture Capital

. CBS Lifelong Learning ขอเชิญชวนนิสิตเก่า MBA จุฬาฯ เข้าเรียนรู้ในหลักสูตร Venture Capital ทำการสอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิสร์ แสงโชติ ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการวิรัชกิจ / ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน สำหรับหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาพรวมของเงินทุนร่วมลงทุน Venture Capital รวมถึง Private Equity การจัดการและประเมินมูลค่ากิจการ กลไกในการลงทุน อีกทั้งการแชร์ประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญและได้เรียนรู้ถึงกรณีศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับ Venture Capital เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย  PE/VC fund structures and business models Startup valuation , financing options and term sheets  Current development in exit strategies  เปิดรับเฉพาะนิสิตเก่า MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เท่านั้น […]

Read more

CBS Lifelong Learning ขอเรียนเชิญนิสิตเก่า คณะบัญชี จุฬาฯ ที่สนใจ เข้าเรียนในหลักสูตร Certificate : Multivariate Analysis (การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว)

CBS Lifelong Learning ขอเรียนเชิญนิสิตเก่า คณะบัญชี จุฬาฯ ที่สนใจ เข้าเรียนในหลักสูตร Certificate : Multivariate Analysis (การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว)

. CBS Lifelong Learning ขอเรียนเชิญนิสิตเก่า คณะบัญชี จุฬาฯ ที่สนใจ เข้าเรียนในหลักสูตร Certificate : Multivariate Analysis (การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว) สอนโดย อาจารย์ ดร.สาวิตรี บุญพัชรนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ โดยจะได้พบกับเนื้อหาที่เฉพาะด้านและการเรียนรู้รวมถึงการฝึกใช้เทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ ดังนี้ ทำความเข้าใจถึงแนวคิดและข้อจำกัดของการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว ได้เรียนรู้ถึงการแจกแจงของตัวแปรหลายตัวและการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ได้ศึกษาถึงเทคนิค Factor Analysis ได้ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับตัวแปรหลายตัวและความแปรปรวนร่วม ได้ฝึกการใช้เทคนิค Discriminant Analysis , Logistic Regression และ Cluster Analysis การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคอล และการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นศิษย์เก่าของคณะบัญชีฯ จุฬาฯ มีพื้นฐานและเคยเรียนวิชาทางด้าน Theory of Probability หรือ Applied Statistical Model หรือ Statistical Inference เรียนทุกวันอังคาร เวลา 18.00 […]

Read more

ร่วมฉลองครบรอบ 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะฯ ได้เปิดรับสมัครนิสิตเก่าเพื่อเข้าร่วมโครงการในการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่กับ “CBS Lifelong Learning”

ร่วมฉลองครบรอบ 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะฯ ได้เปิดรับสมัครนิสิตเก่าเพื่อเข้าร่วมโครงการในการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่กับ “CBS Lifelong Learning”

. ร่วมฉลองครบรอบ 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะฯ ได้เปิดรับสมัครนิสิตเก่าเพื่อเข้าร่วมโครงการในการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่กับ “CBS Lifelong Learning” พบกับวิชาต่างๆ หลากหลายด้าน ทั้งการตลาด การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจดิจิทัล การจัดการนวัตกรรม การประกันภัย ครอบคลุมการบริหารธุรกิจยุคใหม่ อีกทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ของคณะฯ ทั้งนี้ผู้เข้าเรียนในหลักสูตรจะได้รับ Certificate of Achievement โดยรับจำนวนจำกัด เท่านั้น รายวิชาต่างๆที่น่าสนใจประกอบไปด้วย 1. CONSUMER BEHAVIOR DESIGN 2. SERVICE MARKETING STRATEGY 3. BRAND MANAGEMENT 4. DIGITAL BUSINESS STRATEGY 5. PROJECT INVESTMENT DESIGN AND FEASIBILITY STUDY 6. BUSINESS MODELING AND SIMULATION […]

Read more

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครนิสิตเก่าของคณะฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการในการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่กับ “CBS Lifelong Learning” กับ วิชา Programing and Data Analytics for Finance

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเก่าของคณะฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการในการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่กับ “CBS Lifelong Learning” กับ วิชา Programing and Data Analytics for Finance

.       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเก่าของคณะฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการในการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่กับ “CBS Lifelong Learning” กับ วิชา Programing and Data Analytics for Finance จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หรือ MSF โดยผู้เข้าเรียนในหลักสูตรจะได้รับ Certificate of Achievement (S/U) รับจำนวนจำกัด เท่านั้น สำหรับรายละเอียดของหลักสูตรประกอบไปด้วยดังนี้ “Programming and Data Analytics for Finance” : Introduction to programming; data analytical techniques; modeling techniques; algorithmic trading; programming applications for finance เนื้อหาหลักสูตร : […]

Read more

ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives รุ่นที่ 9

ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives รุ่นที่ 9

.        ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives รุ่นที่ 9 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน และ 2-3 ธันวาคม 66 เก็บเกี่ยวความรู้ ส่งท้ายปี ‘66 ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเงิน คอร์สเดียวจบ รู้ครบเรื่องการบริหารเงิน ค่าอบรม 24,000 บาท ครบเครื่องทั้งเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และเทคโนโลยี เรียนรู้การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์โครงการเพื่อของบประมาณการลงทุน บริหารความเสี่ยงองค์กร วิเคราะห์โครงการ เพื่อของบประมาณการลงทุน เสริมทักษะและความรู้โดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะฯ และภาคธุรกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://tinyurl.com/cbsfinance9-factsheet สมัครอบรม https://tinyurl.com/cbsfinance9 สอบถามข้อมูล 02-218-5617, 02-218-5675 แชร์เลย

Read more

254 Phyathai Road, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand.

Phone: +66 2 218 5758
Email: cbs@cbs.chula.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save