ติดต่อหน่วยงานสำหรับนิสิต

หน่วยงานการติดต่อ
ฝ่ายวิชาการ
คุณชัชวาล (พี่ริว)
โทรศัพท์ 084-751-6044
FAX 02-218-5782
งานทะเบียน
คุณวลับภรณ์ (พี่เดือน)
โทรศัพท์ 081-860-5173
ฺBBA
คุณนริศรา (พี่นะห์)
โทรศัพท์ 086-050-4773
FAX 02-251-3718
กิจการนิสิต
คุณณัฐธิดา(พี่ยุ้ย)
โทรศัพท์ 084-751-6045
FAX 02-218-5891
ห้องสมุด
คุณพรทิพย์(พี่จิ๋ม)
โทรศัพท์ 063-205-9580
FAX 02-218-6144

ติดต่อหน่วยงานหลักสูตรปริญญาตรี

หน่วยงานการติดต่อ
ภาคบัญชี
คุณชัชนี (พี่เล็ก)
โทรศัพท์ 081-255-4159
FAX 02-218-5973
ภาคพาณิชย์
คุณพัฒน์ชลี (พี่จุ๋ม)
โทรศัพท์ 081-488-9348
FAX 02-218-5765
ภาคสถิติ
คุณพัชร (พี่เป๊ก)
โทรศัพท์ 089-202-7455
FAX 02-218-5652
ภาคการตลาด
คุณธนภัทร (พี่อู๋)
โทรศัพท์ 098-264-6092
FAX 02-218-5893
ภาคการธนาคารและการเงิน
คุณอัญชุลี(พี่แยม)
โทรศัพท์ 02-218-5675
FAX 02-218-5676

ติดต่อหน่วยงานหลักสูตรปริญญาโท

หน่วยงานการติดต่อ
หลักสูตร MBA
คุณจินต์ฤดี (พี่ฉิ่ง)
โทรศัพท์ 084-555-0691-2
อีเมล mba@cbs.chula.ac.th
FAX 02-255-3020
หลักสูตร MSCG
คุณนวพร (พี่วิ)
โทรศัพท์ 084-555-6089
อีเมล mscg@cbs.chula.ac.th
FAX 02-218-5917
หลักสูตร MSF
คุณจันทิมา (พี่ปลา)
โทรศัพท์ 084-751-6050
อีเมล msfin@cbs.chula.ac.th
FAX 02-218-5676
หลักสูตร MFE
คุณพิชฌาภรณ์ (พี่ใบเตย)
โทรศัพท์ 063-205-9574
อีเมล mfe@cbs.chula.ac.th
FAX 02-218-5676
หลักสูตร MSc INSURANCE
คุณอัจฉรา (พี่อ้วน)
โทรศัพท์ 094-694-5915
FAX 02-218-5652
หลักสูตร MSc IT
อ.พิมพ์มณี
โทรศัพท์ 089-145-7832
อีเมล mscit@cbs.chula.ac.th
FAX 02-218-6141
หลักสูตร MSc BSD/MS STAT
คุณสมพร (พี่บอย)
โทรศัพท์ 086-562-4370
อีเมล stat@acc.chula.ac.th
FAX 02-218-5652
หลักสูตร MM
คุณรวงทอง (พี่ต่าย)
โทรศัพท์ 084-555-6087
อีเมล mmchula@cbs.ac.th
FAX 02-218-5765
หลักสูตร MBM
คุณสันทริยา (พี่นก)
โทรศัพท์ 086-703-6404
อีเมล mbm@cbs.chula.ac.th
FAX 02-218-5976

ติดต่อหน่วยงานหลักสูตรปริญญาเอก

หน่วยงานการติดต่อ
หลักสูตร Ph.D.
คุณภาว์สิรี (พี่กิ๊ก)
โทรศัพท์ 081-371-6810
FAX 02-218-5875
หลักสูตร Ph.D. (ACC)
คุณจารุวัฒน์ (พี่เหน่ง)
โทรศัพท์ 081-621-9216
FAX 02-218-5971

ติดต่อหน่วยงานสำหรับบุคคลทั่วไป

หน่วยงานการติดต่อ
คุณสราวุธ
โทรศัพท์ 098-272-2902
ศูนย์บริการวิชาการ
คุณกุลธิดา (พี่จอย)
โทรศัพท์ 098-389-5162
FAX 02-218-5959

ติดต่อหน่วยงานสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

หน่วยงานการติดต่อ
อ.ธารทัศน์
โทรศัพท์ 083-539-8915
คุณอโนชา (พี่ฝน)
โทรศัพท์ 084-555-6088
© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved